Cultura bunei vecinătăţi

 

Chişinău, 19 august 2014

Pe 20-22 august, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA organizează Seminarul-training al cadrelor didactice din instituţiile-pilot din cadrul proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina. Proiectul se implementează în perioada 5 mai 2014 – 28 februarie 2015, cu un buget total de 48 de mii dolari SUA şi este realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. 

Scopul proiectului constă în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin promovarea unei discipline opţionale noi „Cultura bunei vecinătăţi”. Activitatea are ca obiectiv prezentarea materialelor experimentale (curriculum şi suport didactic) pentru cei peste 50 de educatori şi învăţători din 11 grădiniţe şi 16 de şcoli-pilot, care participă în acest proiect.  Formatorii din Moldova şi Ucraina vor facilita sesiuni intensive de formare şi pregătire a  experimentului pedagogic, care va avea loc pe parcursul anului de învăţământ 2014-2015, proces urmat de evaluarea şi editarea materialelor, în vederea diseminării acestora şi a includerii disciplinei în lista opţionalelor recomandate de Ministerul Educaţiei pentru grupa mare şi pregătitoare din grădiniţă, dar şi pentru toate clasele din învăţământul obligatoriu, inclusiv în zonele multietnice.

Cooperarea dintre instituţiile educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului cu experţii din Suedia şi Ucraina va contribui la edificarea unui dialog social constructiv şi o mai bună înţelegere între reprezentanţii diverselor etnii, întru sporirea încrederii şi promovarea toleranţei în regiune. Ne propunem să creăm nişte practici de succes, care ulterior vor putea fi uşor extrapolate şi diseminate în întreg spaţiul educaţional din Republica Moldova.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi:

Viorica Goraş-Postică, coordonator de proiect

Tel. 0225425 56; 069366848

www.prodidactica.md