Dăncenenii află despre ședințele Consiliului local după colecția de mașini parcate la Primărie

focus-grup-danceni-ialovenionlineAceasta afirmaţie a răsunat în cadrul discuţiilor celui de-al treilea focus-grup, organizat de IaloveniOnline sâmbătă, în satul Dănceni.

În timpul convorbirilor moderate de Corneliu Cirimpei de la Centrul de Dezvoltare a Tineretului din Chișinău, cei şapte tineri participanți şi-au expus părerile despre problemele comunității, despre activitatea administrației publice locale, despre ce şi-ar dori oamenii de la această administrație şi ce ar trebui făcut ca guvernarea locală să fie cât mai eficientă.

Astfel, participanții la focus-grup au menționat că satul Dănceni se mândrește, în primul rând, cu resursele naturale care includ lacul şi pădurea, o așezare geografică reuşită şi o istorie veche. Al doilea avantaj major al satului sunt oamenii gospodari, activi social. Au mai fost menţionate echipa de fotbal a satului, cea de umoriști şi consiliul local al tinerilor.

Problemele majore ale Dăncenilor, în opinia participanților la focus-grup, sunt drumurile, sistemul de apeduct şi canalizare, dar şi înstrăinarea resurselor naturale ale satului. Principala cauză a dificultăților privind realizarea acestor obiective este lipsa inițiativei din partea administrației publice locale şi lipsa unei viziuni generale de dezvoltare a localității. Întrebați despre realizările pe parcursul anului trecut, participanții au răspuns că în această perioadă nu s-a făcut nimic. „Deciziile autorităților se iau foarte greu, consilierii locali lucrează pe vechi şi nu vor să se modernizeze”, a spus unul dintre tineri.

În cadrul discuțiilor, tinerii au menționat că fiecare familie din Dănceni achită anual impozite locale în sumă de aproximativ 300 de lei. Eu au mai spus că ar fi gata să plătească şi mai mult dacă ar exista transparență în gestionarea banilor publici. Potrivit lor, la Dănceni nu se anunță cetățenii despre ședințele Consiliului local şi nici nu se publică documentele emise de autorități. „Lumea nu ştie despre activitatea Consiliului sătesc. Oamenii află că este şedinţă după colecţia de maşini parcate la Primărie”, a spus un participant.

Pentru a asigura o comunicare între administrația publică şi cetăţeni, este necesar ca primarul să prezinte rapoarte anuale în faţa sătenilor. A răsunat opinia că funcţionarii locali nu „se tem” de cetăţeni şi nu prezintă nicio dare de seamă cetățenilor care i-au ales. Pe de altă parte şi oamenii sunt „leneşi” şi nu insistă să participe la treburile comunității.

În viziunea participanţilor la discuţii, pentru bugetul 2015 al satului, ca şi în alţi ani, prioritare sunt drumurile, sistemul de canalizare, dar şi înființarea unui centru pentru tineri şi crearea unor oportunităţi de dezvolare pentru aceştia.

Pentru o guvernare locală mai eficientă este nevoie de un schimb de generaţii, sunt de părere participanţii la focus-grup. Deşi pe parcursul anilor consilierii locali sunt cam unii şi aceiași, procesul de luare a deciziilor este greoi, lipsit de iniţiativă. „Uneori pare o soluţie să-i trimiţi pe aceşti consilieri la nişte cursuri de instruire despre cum lucrează administraţia publică locală”, a spus o participantă.

Întâlnirea focus-grupului de la Dănceni este a treia în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transparenței guvernării locale din raionul Ialoveni”, finanțat de către Ambasada SUA în Republica Moldova și implementat de către IaloveniOnline. Primul a fost organizat în satul Puhoi, în luna octombrie 2013, iar al doilea la Ulmu, în februarie 2014.

disclamer-us