Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova pus în discuţie la ComratLa data de 19 aprilie 2013, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează, la Comrat, masa rotundă  cu genericul  „Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova: Rezultate, Necesităţi şi perspective”. Evenimentul este susţinut financiar de către Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei. 

Prin organizarea acestei mese rotunde, ANTEM are drept scop punctarea rezultatelor şi necesităţilor beneficiarilor implicaţi în Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţilor Naţionale 2012-2013. De asemenea, vor fi puse în discuţie direcţiile prioritare, ale ANTEM, pentru integrarea socio-lingvistică şi profesională a minorităţilor naţionale prin instruirea lingvistică pentru 2013-2014.

Participanţii la eveniment vor avea posibilitatea să se expună atât pe marginea mijloacelor de îmbunătăţire, pe viitor, a programului de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale, cât şi  necesităţilor de instruire tradiţională şi la distanţă. Profesorii şi cursanţii, implicaţi în proiect, îşi vor exprima opinia vis-a-vis de procesul de învăţare-predare a limbii de stat şi eficienţa utilizării materialelor didactice elaborate de ANTEM pentru alolingvi. 

La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Direcţiei de Învăţământ UTAG, comisariatelor de poliţie, primari, directori ai instituţiilor de învăţământ şi profesori ANTEM.