Un nou serviciu creat pentru persoanele cu dizabilități

Denumirea serviciului: Suport pentru continuarea studiilor şi angajare în câmpul muncii

Motto: „ Transformă dizabilitatea în abilitate prin Angajare"

Scopul serviciului:
- Susţinerea persoanelor cu dizabilităţi fizice pentru continuarea studiilor şi oferirea de suport procesul de angajare
- Îmbunăţăţirea competenţelor şi aptitudinilor de integrare pe piaţa muncii

Potenţialii beneficiari: persoanele cu dizabilităţi fizice din toate raioanele Republicii Moldova, care sunt motivați și îşi doresc să-şi continue studiile sau să fie asistate în tentativa de angajare în câmpul muncii.

Descrierea serviciului:


Serviciul „Suport pentru continuarea studiilor şi angajare în câmpul muncii" este destinat tinerilor cu dizabilităţi fizice care îşi doresc să-şi continue studiile sau să se angajeze şi întîmpină dificultăţi în căutarea unui loc de muncă sau se confruntă cu situaţii de discriminare.


Persoana cu dizabilităţi interesată în continuarea studiilor profesionale, care îi va acorda posibilitatea să obţină o profesie, pentru ca ulterior să fie angajată, se poate adresa Asociaţiei „MOTIVAŢIE" din Moldova cu solicitarea de a-i oferi asistenţă :
- pentru orientare vocaţională şi determinare profesională,
- identificarea unei instituţii şi a specialităţii potrivite pentru continuarea studiilor,
- pregătirea dosarului de documentelor necesare pentru admitere în instituţia dată,
- suport pentru un interviu cu directorul şcolii, însoţirea persoanei la depunerea actelor,
- recomandări cu privire la posibilitatea accesibilizării spaţiului de studii şi eventual trai al persoanei, în cămin sau loc de trai temporar
- pregătirea personalului didactic pentru integrarea tînărului cu dizabilităţi,
- susţinere emoţională a tînărului pentru facilitarea integrării în grupul de studenţi,
- monitorizare pe parcursul studiilor, implicare în situaţii dificile
- facilitarea desfăşurării practicii de producţie şi a perioadei de ucenicie.

Persoana cu dizabilităţi care doreşte să beneficieze de acest serviciu trebuie să corespundă anumitor criterii stabilite de către Asociaţie:
- Grad înalt de autodeservire,
- Dizabilitate fizică confirmată de legitimaţia de invaliditate,
- Studii de cel puţin 9 clase finisate cu diplomă de studii,
- Responsabilitate, dorinţă de a continua studiile şi seriozitate.

În cadrul aceluiaşi serviciu, persoanele cu dizabilităţi, care doresc să-şi găsească un loc de muncă, pot să se adreseze cu o solicitare în scris, iar echipa Asociaţiei „MOTIVAŢIE" îi va acorda asistenţă în găsirea unui loc de muncă şi în procesul de angajare. Locul de muncă va fi ales în dependenţă de aptitudinile şi cunoştinţele persoanei cu dizabilităţi şi în urma preferinţelor persoanei.

În cadrul acestui serviciu, persoana va putea primi suport în următoarele domenii:
• Consilierea pentru carieră:
- cu privire la modul de căutare a unui loc de muncă,
- pregătirea documentelor necesare pentru a aplica pentru un loc de muncă (va fi instruit cum să scrie un CV, o scrisoare de motivare, o cerere de angajare, cum să negocieze semnarea unui contract de muncă).
- prezentarea şi susţinerea cu succes al un interviu la de angajare,


• Consiliere pentru dezvoltarea personală (consiliere pentru sănătate fizică şi psiho-socială)


• Mediere la locul de muncă:

- însoţire la interviul de angajare, I zi de muncă,.
- discuţie şi elaborarea unei schiţe a proiectului de accesibilizare a spaţiului de muncă, etc


• Sprijin şi asistenţă post-angajare: monitorizarea relaţiilor cu colectivul instituţiei/întreprinderii cu elaborarea de recomandări practice pentru integrare noului angajat cu dizabilităţi.


În cadrul acestui serviciu va fi lansată prima pagină web adresată angajării persoanelor cu dizabilităţi pe care vor fi postate anunțuri cu privire la locurile vacante, persoanele interesate vor putea să-și plaseze CV-urile, în cazul în care persoana se află în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, pagina web va conține și informații cu privire la legislația Republicii Moldova din domeniul dreptului muncii. Persoanele interesate vor putea găsi îndrumări cu privire la parcurgerea etapelor pentru a fi admis la studii şi un eventual loc de muncă (scrisoarea de motivare, cererea de angajare, CV-ul, prezentarea pentru un interviu etc.).


Pentru a beneficia de serviciu, persoanele interesate se pot adresa la următoarea adresă:
Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova,
Str. Victoriei 1A, or. Vadul lui Vodă,
Mun. Chișinău
MD- 2046
Tel./ fax: (+ 373) 22 41 71 55
Tel.: (+ 373) 22 66 13 93

Serviciul suport în angajare este lansat în cadrul proiectului „Șanse egale la angajare" finanțat de SOIR Moldova şi durează pe parcursul anului 2013.