Problemele incluziunii sociale a copiilor educaţi în instituţii rezidenţiale, discutate la Bălţi

In incinta Şcolii internat pentru copii orfani şi cei rămaşi fără ocrotire părintească mun. Bălţi, pe 28 mai 2012, a avut loc o Masă rotundă la care s-au discutat măsurile pentru a îmbunătăţi incluziunea socială a copiilor educaţi în instituţii rezidenţiale şi celor rămaşi fără ocrotire părintească.

Copii educaţi în instituţii rezidenţiale, după absolvirea acestora, se confruntă cu mai mult probleme legate de integrarea în societate, continuarea studiilor, găsirea unui loc de muncă, stabilirea unui loc de trai etc. Există foarte puţine servicii sociale care s-ar ocupa cu monitorizarea situaţiei acestor copii şi ar facilita incluziunea lor eficientă în societate.

P5280020_-_La Masa rotundă „Incluziunea socială a copiilor educaţi în instituţii rezidenţiale şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească” au participat funcţionari ai Secţiei de asistenţă socială şi protecţie a familiei, Secţiei de învăţămînt, tineret şi sport, Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă Bălţi, Comisariatului de Poliţie, reprezentanţi ai centrelor comunitare, ONG-urilor locale etc.

„Trebuie de acordat o atenţie sporită măsurilor de prevenţie, pentru ca copii să nu ajungă în această situaţie. Plasarea copiilor în instituţii rezidenţiale, deşi un unele situaţii este inevitabilă, trebuie aplicată doar în cazuri extreme, cînd nu mai există altă posibilitate” a declarat Lilia Parascan, specialist principal la Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei m. Bălţi.

Participanţii au menţionat că în Bălţi existe mai multe practici pozitive, care merită a fi continuate. Totodată s-a accentuat necesitatea îmbunătăţirii cooperării dintre servicii, deoarece acţiuni eficiente pot fi realizate doar în comun.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Proiect de incluziune a tinerilor. Gimnaziul internat Bălţi” implementat de Centrul de Justiţiei Comunitară Bălţi, cu suportul financiar al AiBi Moldova din sursele Uniunii Europene. Proiectul se desfăşoară în perioada noiembrie 2011 - mai 2012 şi are drept scop facilitarea incluziunii sociale a tinerilor educaţi în instituţii rezidenţiale.