Situația copiilor aflați în conflict cu legea discutată în cadrul unei conferințe naționale organizate de Institutul de Reforme Penale_009Institutul de Reforme Penale a organizat recent  o conferință națională privind  Mecanismul de DEJUDICIARIZARE a cauzelor penale cu implicarea copiilor. Evenimentul a reunit reprezentanţii Instituţiilor de drept care lucrează cu copiii aflaţii în conflict cu legea  (procurori, inspectori pentru minori, asistenţi sociali) și activişti în domeniul drepturilor omului şi protecţiei drepturilor copilului.

Întrucît în Republica Moldova sunt slab dezvoltate serviciile socio-educative adresate copiilor aflați în conflict cu legea, acest lucru făcînd problematică aplicarea practicilor alternative la procesul penal, evenimentul a pus în discuție situaţia actuală în domeniul respectiv. Mecanismul de dejudiciarizare are drept scop scoaterea copilului din sistemul de justiţie penală şi referirea lui, unor servicii psiho-socio-juridice din comunitate.

Dl Ion Oboroceanu, Procurorul raionului Căuşeni a ținut să menționeze faptul că locul copiilor nu este la Poliţie, Procuratură sau în cadrul Instanţei de Judecată iar responsabilizarea lor pentru faptele comise este posibilă doar prin aplicarea unor practici non-juridice și nu prin detenția acestora.

În contextul acestei probleme, evenimentul a urmărit să prezinte rezultatele proiectului-pilot al IRP privind promovarea mecanismului de dejudiciarizare, implementat timp de 5 luni în raioanele pilot: Ungheni, Căușeni și Bălți. În urma acestuia,  prin  implicarea coordonatorilor de servicii IRP din teritoriu, a fost accesat mecanismul de dejudiciarizare pentru 32 de copii care manifestau un comportament deviant sau delincvent. Membrii grupurilor de lucru, create în cadrul proiectului, au prezentat recomandările formulate pentru îmbunătățirea funcționalității mecanismului de dejudiciarizare, precum:

  1. Intensificarea conlucrării echipelor multidisciplinare, în domeniulu lucrului cu copilul aflat în conflict cu legea;
  2. Dezvoltarea unui sistem de servicii complexe, psiho-socio-juridice, destinate acestor copii;
  3. Concretizarea, din punct de vedere normativ, a responsabilităților actorilor implicați în domeniul drepturilor copilului aflat în sistemul de justiție penală;
  4. Perfecţionarea abilităţilor profesionale a specialiștilor.

 

Participanții au atenționat faptul că un factor major ce împiedică reeducarea copiilor aflați în conflict cu legea este și atitudinea părinților față de creșterea și educarea acestora. (Ipoteză este confirmată și în cadrul unei cercetări recente efectuate de către IRP privind fenomenul delincvenței juvenile în RM, conform căreia, în majoritatea cazurilor, copii cu comportament delincvent provin din familii social vulnerabile (48,1%) și familii unde părinții consumă alcool și droguri (36,5%)). ,,Acordarea serviciilor psiho-sociale familiilorsocial dezavantajate este o cale eficientă de prevenire a delincvenței juvenile. Pe de altă parte, în cazul în care copilul se află în pericol în propria familie, este oportună plasarea acestuia într-o familie substituită.  La momentul actual, în Ungheni, 4 copii cu comportament delincvent, au fost deja preluați de către asistenți parentali profesioniști.,, a menționat Tudor Rădeanu, șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Familiei din Ungheni.

 

Conform datelor statistice, comunicate de către Doamna Mariana Gornea, şef-adjunct al Secţiei Minori şi protecţia Drepturilor Omului, Procuratura Generală, în anul 2011 au fost pornite 1707 cauze penale în privinţa copiilor, dintre care 800 au fost expediate Instanţei de Judecată, iar 905 cauze penale au fost încetate, majoritatea din ele au fost încetate prin împăcarea părţilor.

Potrivit legislaţiei, mecanismul de dejudiciarizare este accesat în mod obligatoriu de către procurorul care conduce urmărirea penală în cauzele cu implicarea minorilor, atunci cînd legislatia penală permite acest lucru.

Mecanismul de dejudiciarizare implică:

-          Suspendarea condiţionată a urmăririi penale cu obligarea minorului respectării obligațiilor impuse de lege (art. 510-512 C.proc.pen.)

-          Liberarea de răspundere penală a minorului cu aplicarea ulterioară a măsurilor de constrîngere cu caracter educativ asa cum prevede art.54, 104 Cod Penal RM,

-          Încetarea urmăririi penale prin împăcarea părţilor sau medierea conflictului iscat, în limita prevederilor Codului penal (art.109) şi a Codului de procedura penală (art.276)

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul finalizării proiectului pilot „Promovarea mecanismului de dejudiciarizare pentru copii în sistemul de justiţie” implementat de către IRP în Bălți, Căușeni și Ungheni, cu suportul UNICEF-Moldova.

IRP este o organizatie nonguvernamentala, constituita la 31 martie 2001, scopul careia este de a contribui la respectarea drepturilor omului prin reformarea sistemului de justiţie penală şi susţinerea iniţiativelor comunitare.