Acordul de colaborare între Gimnaziul Internat din Străşeni, A.O. INTECO şi Asociaţia „Prietenii Copiilor” a fost semnat

La 8 decembrie 2011 a fost semnat Acordul de colaborare între Gimnaziul Internat din Străşeni, Asociaţia Obştească INTECO şi Asociaţia „Prietenii copiilor”. În acest document sunt stipulate condiţiile de colaborare între parteneri, angajamentele luate de fiecare parte şi drepturile părţilor atît pentru perioada de implementare a proiectului “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!”, cît şi pentru perioada post-proiect.

Acest proiect are drept scop facilitarea integrării sociale a tinerilor, potenţiali absolvenţi ai Gimnaziului internat din Străşeni. Pe parcursul celor 6 luni de implementare a proiectului se prevede crearea bazei didactice a Programului de integrare socială a tinerilor absolvenţi ai Gimnaziului internat; instruirea acestora în domeniul Dezvoltare Personală şi dezvoltarea abilităţilor de management personal la tinerii absolvenţi.

Proiectul “Viitorul e în mâinile tale, decizia îţi aparţine!” este parte componentă a initiativei de micro-regrantare din cadrul proiectului regional „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale şi Adminstraţiilor Locale din Moldova şi Ucraina în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi”, implementat de „Asociaţia Amici dei Bambini” (Moldova) în parteneriat cu Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), cu suportul financiar al Comisiei Europene.

comisia-europeana

______________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

Pentru informaţii adiţionale privind implementarea proiectului vă rugăm să contactaţi Asociaţia Obştească INTECO la Tel. (+373 22) 733754, Fax. (+373 22) 733197.

E-mail: intecomd@yahoo.com

www.inteco.wordpress.com