Consolidarea eforturilor AP și ONG în domeniul serviciilor sociale acordate persoanelor care trăiesc cu HIV

La data de 9 noiembrie 2011 a avut loc masa rotundă „Suportul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA prin prisma respectării drepturilor omului” realizată la inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în colaborare cu UNDP și UNAIDS cu participarea reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale ( Liga persoanelor care trăiesc cu HIV, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate PAS, Centrul Regional pentru Politici Comunitare și Viața Nouă) și a reprezentanților Autorităților publice locale.

Scopul mesei rotunde a fost de a facilita coordonarea eforturilor între instituțiile și organizațiile implicate, inclusiv și APL, autoritățile centrale, instituțiile medicale, sociale, ONG-le și societatea civilă pentru un răspuns național bazat pe drepturile omului și sensibilitatea la gen.

În cadrul mesei rotunde au fost discutate următoarele subiecte: situația epidemiologică în domeniul HIV/SIDA la momentul dat, cadrul legal, serviciile sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, stabilirea parteneriatelor dintre autoritatea publică centrală, autoritatea publică locală și organizațiilor non-guvernamentale în vederea prestării serviciilor sociale persoanelor care trăiesc cu HIV.

Masa rotundă a consolidat inițierea unor activități în comun a autorităților publice și ONG-lor în vederea acordării serviciilor psiho-sociale calitative persoanelor care trăiesc cu HIV în contextul deschiderii a unui centru social în municipiul Chișinău (4 centre sociale vor fi create pe teritoriul Republicii Moldova din sursele Fondului Global) care va presta servicii persoanelor care trăiesc cu HIV din regiunea centru a Republicii Moldova.

Veronica Baractari

Coordonator PR si Advocacy

Secretariat

Liga persoanelor care traiesc cu HIV

str. Izmail 23B, Chisinau

Republica Moldova

tel. + 373 22 54 88 38

fax. + 373 22 27 61 07

e-mail: liga@ligaaids.md

www.ligaaids.md

Articol adaugat de: Veronica Baractari
Alte articole: