Proiectul “Transparenţa - oxigenul democraţiei” a finisat, activitatea continuă

Timp de 12 luni în oraşul Făleşti au fost desfăşurate mai multe acţiuni, orientate spre asigurarea transparenţei procesului decizional şi activităţii APL şi instituţiilor publice locale. Activităţile au avut loc graţie proiectului “Transparenta - oxigenul democraţiei”, implementat de Asociaţia „CUTEZĂTORUL”, prin Programul de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.    

Pornind de la scopul proiectului contribuirea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenta a administratiei publice locale din orasul Falesti, activităţile proiectului au fost, în mare parte, organizate în parteneriat cu primăria oraşului şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”. 

În rezultatul realizării proiectului au fost instruite în domeniul transparenţei mai multe categorii de benficiari în cadrul a 2 traininguri cu participarea reprezentanţilor organelor APL şi instituţiilor publice, ONG- urilor din or. Făleşti, 2 dezbateri publice cu cetăţenii, 5 adunări informaţionale privind perfecţionarea activităţii APL, asigurarea transparenţei ei, crearea condiţiilor pentru accesul mai deplin al cetăţenilor la informaţia de interes public şi implicarea lui în soluţionarea problemelor comunitare.

Publicul a fost informat şi prin intermediul a 4 interviuri la Radio Moldova, 5 articole în ziarul „Patria mea”, informaţiilor utile pe pagina web a Asociaţiei „CUTEZĂTORUL”, 1800 de pliante informative. 2000 de buletine informative „Comunitatea”. Tot în acest scop a fost editat şi distribuite 500 exemplare ale  „Ghidului Cetăţeanului or. Făleşti”.

O realizare a proiectului a fost lansarea în incinta primăriei or. Făleşti a Ghişeului Cetăţeanului, liniei telefonice „fierbinţi”, mai multor panouri informative, care au menirea să stimuleze accesul cetăţenilor la informatia despre activitatea Consiliului orăşenesc şi primăriei locale. În acest scop primăria a pus la dispoziţia ghişeului un specialist în relaţiile cu publicul pentru a încuraja şi pune la dispoziţia orăşenilor informaţia de interes public.

Este impresionant faptul că proiectul respectiv a completat cu mult acţiunile începute în oraşul Făleşti în anul 2009 în cadrul proiectului  „Cetăţeni activi – comunitate puternică”.  Astfel au fost consolidate şi dezvoltate în continuare relaţiile de colaborare ale ONG – urilor implicate în proiect cu Consiliul local, primăria oraşului privind transparenţa activităţii APL şi procesului decizional.

Cu toate că proiectul a finisat activităţile privind asiguraea transparenţei procesului decizional şi implicarea publicului la guvernarea urbei continuă.