Trainingul de formare a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice

În cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, la sfîrşitul lunii iulie curent în municipiul Bălţi a avut loc trainingul de pregătire a formatorilor cu genericul „Producerea şi certificarea producţiei agroalimentare ecologice”.
Din 16 solicitanţi care au prezentat formulare de aplicare  şi conform criteriilor de selectare 12 beneficiari din raioanele Ştefan Vodă, Criuleni, Drochia, Rîşcani, Orhei, Cahul, Glodeni, Edineţ, Hînceşti şi Făleşti au fost selectati pentru participarea la trainingul de pregătire a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.

Conform agendei în procesul  de instruire a formatorilor au fost implicaţi experţii Aurelia Bondari, Iurie Hurmuzachi, Rodica Garştea, Federaţia Naţională AGROinform, profesorul Ioan Gîlcă, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la brad” Iaşi, doctorul habilitat în ştiinţe agricole, cercetătorul Boris Boincean, Institutul pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” Bălţi, Iurie Senic, şef al Direcţiei Agricultura Ecologică, Resurse Regenerabile şi Irigare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Pe parcursul a 4 zile formatorii au studiat minuţios pas cu pas atît partea teoretică  şi legislaţia privind agricultura ecologică şi certificarea producţiei organce, cît şi cea practică, vizitînd loturile experimental demonstrative ale Institutului pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”.

La finele trainingului participanţii au primit certificate de formatori în domeniul producerii  şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.  Pe parcursul implementării   proiectului formatorii în regiunele pe care le reprezită vor avea ocazia să aplice cunoştinţele acumulate în practică. Ei vor organiza şi desfăşura cîte 2 seminare de o zi cu 12 fermieri, ce doresc să practice agricultura ecologică.

Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AG ROinform”, AO „Rural Nord” din or. Făleşti, Asociaţia Euroconcept Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina.
Trebuie de menţionat că în luna septembrie curent la Chişinău va avea loc al doilea training formare de formatori, unde vor fi instruiti formatori din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaşi, România şi regiunea Cernăuţi, Ucraina.