Eficienţa activităţii băncilor comerciale din Republica Moldova

Sezonul 2010-2011 al Clubului de Discuţii Economice ASEM a debutat sâmbătă, 18 septembrie 2010, într-o formulă nouă de participanţi, cu un nou invitat, o nouă temă de discuţii, dar şi cu o nouă echipă de organizatori ai sesiunilor. La prima şedinţă am discutat despre Eficienţa activităţii băncilor comerciale din Republica Moldova, împreună cu invitatul  nostru special, Sandu Coica.

 

Cine este Sandu Coica?

Este director general la "EVM Consulting" SRL. Până la crearea acestei companii a activat în cadrul Agenţiei "Estimator-VM".

Este membru şi membru-fondator al mai multor ONG-uri, fiind şi preşedintele Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova.

Este licenţiat în Relaţii Economice Internaţionale, Masterand în Bănci şi Burse de Valori (titlu oferit de Universitatea de Stat din Moldova) şi în Management (Bucureşti).

 

Aspecte teoretice privind băncile şi eficienţa bancară

Banca este instituţia financiară ce îşi axează activitatea pe atragerea depozitelor şi acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la populaţie, firme sau alte bănci, operaţiuni valutare pentru persoanele fizice şi juridice, plasamentul fondurilor, finanţarea schimburilor comerciale. Toate activităţile băncii pot fi împărţite în patru tipuri de operaţiuni:

-          operaţiuni pasive (de formare a resurselor financiare şi ale capitalului. Exemplu: primirea depozitelor);

-          operaţiuni active (operaţiuni de plasare a resurselor atrase sub diferite forme. Exemplu: acordarea de credite)

-          operaţiuni de intermediere (Exemplu: schimb valutar)

-          operaţiuni facultative (Exemplu: servicii de păstrare a bunurilor clienţilor, consulting investiţional etc.)

În sens larg eficienţa înseamnă „scop dorit cu efort minim”, cu alte cuvinte este eficientă acea acţiune care asigură atingerea scopului (eficacitate) în condiţii de cheltuieli minime (economicitate).

Eficienţa bancară se calculează printr-un set larg de indicatori, dintre care vom vedea care sunt folosite de EVM-Consulting în stabilirea clasamentului de eficienţă a băncilor comerciale din Moldova.

 

Clasamentul băncilor comerciale

Pentru început, Sandu Coica a ţinut să explice ce înseamnă termenul de eficienţă printr-un exemplu comun, pe înţelesul tuturor. „Avem o maşină care reuşeşte timp de 3 secunde să atingă viteza de 100 km/h şi consumă 20 de litri de benzină. Avem o altă maşină care reuşeşte aceeaşi performanţă de viteză, doar că în 4 secunde, şi consumă mult mai puţină benzină, dar şi automobilul este mai ieftin. Care dintre maşini este mai eficientă? Evident că a doua!”, a explicat invitatul.

Ulterior, acesta a prezentat cel mai recent clasament al eficienţei bancare realizat de Agenţia de Rating şi Estimare Estimator-VM, care arată topul celor mai eficiente bănci comerciale din Moldova în al doilea trimestru al anului curent. http://www.evm.md/public/bulletins/Ranking_eficienta_BCA_tr_II_2010.pdf

Indicatorii utilizaţi pentru realizarea acestui clasament sunt cinci la număr – venituri totale, venit net, ROS (venit net/venituri totale), ROE (venit net/capital acţionar mediu), rotaţia activelor (venituri totale/active totale medii). „Am luat în calcul doar aceşti indicatori, pentru că aceste date sunt publice şi transparente. Acest clasament nu arată neapărat cât de sigură este o bancă sau cât de prudentă este ea în activitatea pe care o desfăşoară, tocmai de aceea nu am luat în calcul indicatori care arată predispunerea băncii la riscuri, cum ar fi principiile de lichiditate sau calitatea portofoliului de credite”, a menţionat Sandu Coica. Rating-ul eficienţei bancare se calculează prin ponderea indicatorilor enunţaţi mai sus, astfel încât coeficientul rezultat să fie hotărâtor în plasarea băncii pe un anumit loc în acest top.

Menţionăm că, potrivit clasamentului prezentat de invitat, în al doilea semestru al anului 2010, top 5 cele mai eficiente bănci din Moldova sunt: Moldova-Agroindbank, Victoriabank, BCR Chişinău, Moldindconbank, Banca de Economii. În acest context, este de subliniat performanţa BCR Chişinău, care anul trecut se clasa pe locul 15 şi a sărit pe locul 3 în acest clasament.

Sandu Coica ne-a prezentat spre final de şedinţă a Clubului, un produs informatic „deştept” realizat de Estimator-VM şi valoros pentru oricine este interesat de piaţa bursieră din Moldova – stockdata.evm.md.

                                                                                                      

Daniela Dermengi

Responsabil Departament Redacţie şi PR

Club de Discuţii Economice ASEM