Invest Moldova - Consilier Juridic Specialist Principal (Secția Suport Investițional)Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Consilier Juridic (Specialist Principal în cadrul Secției Suport la Etapa Postinvestițională).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Consilierea juridică a echipei Invest Moldova, dar și a investitorilor străini cu investiții în Republica Moldova, în vederea fortificării sau extinderii investițiilor acestora;
 • Oferirea consilierii și asistenței în procesul de luare a deciziilor, bazată pe analiza datelor și a informațiilor relevante;
 • Participarea la dezvoltarea și implementarea planului de acțiuni a agenției, asigurându-se că acestea sunt conforme cu obiectivele guvernamentale și cu bunele practici naționale și internaționale în domeniu;
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu diverse părți interesate, inclusiv alte organizații guvernamentale, sectorul privat și organizații non-guvernamentale;
 • Asigurarea că procesele administrative ale Secției postinvestiționale sunt eficiente și conforme cu reglementările și politicile în vigoare.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare juridice;
 • Minimum 2 ani de experienţă profesională, juridică;
 • Cunoașterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
 • Cunoașterea legislației și reglementărilor relevante pentru investiții în Republica Moldova;
 • Cunoaştere practicilor naționale și internaţionale în domeniul investițional;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel min B2. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 20 martie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.