Trainingul destinat tinerilor pentru lucru cu copii în taberele de vară cu formarea în consolidarea păcii / Тренинг для молодежи по подготовке к работе в летних лагерях с изучением миротворчестваTrainingul destinat tinerilor pentru lucru cu copii în taberele de vară cu formarea în consolidarea păcii / Тренинг для молодежи по подготовке к работе в летних лагерях с изучением миротворчества

Young Caritas Moldova te invită să devii schimbarea în comunitatea ta și să înveți să transmiți bunătate între generații! Cum?
TRAININGUL P.A.C.E. (Peace Ambassadors Camp Empowerment) ESTE O OPORTUNITATE SĂ STUDIEZI BAZELE CONSOLIDĂRII PĂCII ȘI TEHNICI DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ÎN ACTIVITĂȚI CU COPII ÎN TABERELE DE VARĂ.

Pentru înscriere apasă aici:
https://forms.gle/uWpajpy3tDkpMtyX7

Perioada de ÎNSCRIERE: PÂNĂ 11 MAI

Pe parcursul trainingului vei urma 7 module.
Compartimentul Peacebuilding:
1. Ce înseamnă Consolidarea Păci
2. Cine sunt eu?
3. Cum văd eu lumea?
4. Comunicare efectivă pentru consolidarea păcii
5. Implicarea comunității în consolidarea păcii
6. Metode de rezolvare a conflictelor
7. Cum să devin educator egal-la egal efectiv?

Compartimentul Formarea liderilor la tabere de vară
1. Liderul la tabăra de vară. Abilități și competențe. Scopuri și obiectivele ale taberelor de vară pentru copii.
2. Particularitățile psihice ale copiilor de diferite vârste.
3. Stiluri de leadership. Colaborarea. Metode de educație non-formală.
4. Dinamica colectivului de copii. Programul de activitate. Igiena.
5. Gestionarea conflictelor în echipa de copii. Cazuri dificile în lucrul cu copiii.
6. Proiectarea jocurilor, organizarea evenimentelor.
7. Metodologia master-class-urilor.
+ Politica de protecție a persoanelor vulnerabile Caritas Moldova (Safeguarding)

Fiecare modul se organizează în zilele de sâmbătă în perioada 13 mai - 24 iunie.
La finalul formării primești un certificat și poți să aplici cunoștințele în practică, participând ca voluntar la taberele de vară organizate de Caritas Moldova.

Telefon de contact - 078800210 Anastasia, Coordonator de Voluntari

***************

Young Caritas Moldova приглашает тебя изменить мир к лучшему и научиться передавать доброту из поколения в поколение! Как?
Тренинг P.A.C.E. (Peace Ambassadors Camp Empowerment) - это возможность изучить основы миротворчества и методы неформального обучения для работы с детьми в летних лагерях.

РЕГИСТРИРУЙСЯ ЗДЕСЬ 👇
https://forms.gle/J2Wj5U7TveALsHKs5

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 11 МАЯ

Тренинг состоит из 7 модулей.
Миротворческий компонент:
1. Что такое миротворчество?
2. Кто я?
3. Как я вижу мир?
4. Эффективная коммуникация для построения мира
5. Участие сообщества в миротворчестве
6. Методы разрешения конфликтов
7. Как стать эффективным педагогом равный - равному?

Компонент - лидерство в летнем лагере
1. Лидер летнего лагеря. Навыки и компетенции. Цели и задачи летних лагерей для детей.
2. Психологические особенности детей разного возраста.
3. Стили руководства. Сотрудничество. Методы неформального образования.
4. Динамика детского коллектива. Программа деятельности. Гигиена.
5. Управление конфликтами в детском коллективе. Трудные случаи в работе с детьми.
6. Разработка игр, организация мероприятий.
7. Методика проведения мастер-классов.
+ Политика Каритас Молдова по защите уязвимого населения (Safeguarding)

По окончании обучения ты получишь сертификат и сможешь применить свои знания на практике, участвуя в качестве волонтера в летних лагерях, организованных Caritas Moldova.

Контактный телефон - 078800210 Анастасия, Координатор Волонтеров