Program de stagii pentru tineri în instituțiile statului - două luni, cu bursă plătităProgram de stagii pentru tineri în instituțiile statului - două luni, cu bursă plătită

Uniunea Europeană, în partneriat cu Guvernul Republicii Moldova, lansează cea de-a doua ediție a Programului de stagii pentru tineri în instituțiile statului.

PROFILUL STAGIARULUI

Stagiile de practică vor fi disponibile pentru:

 • studenții din ultimul an ai primului ciclu de învățământ superior (anul 3 sau 4, în funcție de specialitate) care se află în ultimul an de studii la momentul depunerii dosarului la Program, adică vor fi finalizat primul ciclu până la începerea stagiului de practică;
 • studenți masteranzi (anul I sau II de studii masterale), și
 • proaspeți absolvenți.

Limita de vârstă a potențialilor stagiari este de 30 ani, la momentul aplicării la Program.

Stagiile vor fi acordate cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de țara în care îți desfășoară studiile – în Republica Moldova sau în străinătate.

Alte cerințe pe care stagiarii trebuie să le îndeplinească, includ:

 • Fluență în limba română;
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (cel puțin B2);
 • Implicarea activă în activități extra curriculare, poziție civică activă;
 • Rezultate academice bune (în baza mediei dosarelor primite);
 • Motivație pentru o carieră în serviciul public în Republica Moldova;

DURATA ȘI PLASAREA

Durata stagiului este de două luni, orientativ iulie - august.

Stagiarii vor plasați în instituții publice de nivel central, în mod orientativ în cele în care activează un Înalt Consilier UE. Stagiarii pot fi, de asemenea, alocați instituțiilor fără Înalt Consilier UE desemnat, dar fiind sub îndrumarea unui Înalt Consilier UE, în cazul în care există un interes confirmat din partea instituției și relevanță pentru sectoarele de intervenție al Înalților Consilieri UE și/sau al UE – Republica Moldova clusterelor de negociere.

Stagiarii vor fi îndrumați în activitățile lor zilnice de Înaltul Consilier UE și de personalul instituției gazdă. 

Stagiul este conceput ca o activitate cu normă întreagă, cu o implicare de 8 ore/zi, cu prezență fizică. Participarea cu normă parțială la Program nu este acceptată.

SUBIECTE ALE STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiile vor fi centrate pe subiectele relațiilor UE-RM și anume, anul acesta, vor fi împărțite pe capitolele Clusterelor de Negociere, după cum urmează:

 • Clustere Fundamentale (Judiciar și drepturi fundamentale; Justiție, libertate și securitate; Achiziții publice; Statistică; Control financiar);
 • Clusterul piețelor interne (Libera circulație a mărfurilor; Libera circulație a muncitorilor; Dreptul societăților comerciale; Dreptul proprietății intelectuale; Politica concurenței; Servicii financiare; Protecția consumatorilor și a sănătății etc.);
 • Cluster de Competitivitate și Creștere Incluzivă (Societate informațională și mass-media; Fiscalitate; Politică economică și monetară; Politică socială și ocuparea forței de muncă; Știința și cercetare; Educație și cultură; Uniunea vamală etc.);
 • Agenda verde și cluster de conectivitate durabilă (politica de transport; energie; Transport; mediu și schimbări climatice);
 • Clusterul de resurse, agricultură și coeziune (Agricultură și dezvoltare rurală; Siguranța alimentară; Politica regională etc.);
 • Cluster de relații externe (Relații externe; Politica externă de securitate și apărare).

Solicitanții vor indica 1-2 grupuri prioritare în dosarul de candidatură; Comisia de Selecție, în cazul în care locurile pentru un anumit cluster sunt ocupate, are dreptul de a propune alocarea stagiului într-un alt cluster decât cel indicat de solicitant.

BURSE

Bursele de stagiu vor fi oferite unui număr maxim de 120 stagiari pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului. Suplimentar, dacă există un număr mai mare de potențiali stagiari și un interes confirmat și disponibilitatea instituțiilor gazdă, pot fi acordate stagii gratuite.

Bursa nu depășește salariul de inițiere al unui funcționar public, cu titlu orientativ 200 EUR/lună, cu taxe incluse conform legislației locale. Plata se va efectua lunar la sfârșitul fiecărei luni calendaristice în moneda locală (MDL) conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale.

Bursa va fi plătită sub rezerva unei implicări cu normă întreagă în Programul de Stagii, dovedită printr-o fișă de pontaj completată cu o scurtă descriere a activităților, semnată de stagiari și Înaltul Consilier UE (îndrumătorul) corespunzător. Bursa pentru a doua lună va fi plătită sub rezerva unei foi de pontaj însoțită de un raport final.

DEPUNEREA DOSARELOR

Dosarul va consta dintr-un CV și o scrisoare de motivație, ce va cuprinde 1-2 teme prioritare, în limba engleză, precum și o dovadă de înscriere într-o instituție academică (sau diploma de studii în cazul absolvenților), depusă electronic la stagii@eu-advisers.md, va conține cuvântul „Stagiu” în subiect, până la data limită: 4 iunie 2023. Dosarele depuse după termenul limită și/sau cererile incomplete nu vor fi luate în considerație. Candidații selectați pe lista scurtă vor fi rugați să prezinte dovezi ale performanței lor academice.

 

Alte detalii relevante, precum și procedura de selectare, sunt disponibile la https://www.eu-advisers.md/ro/internship/

Articol adaugat de: Iana Pustovaia