Oportunitate pentru cadrele didactice: Program de formare pentru predarea disciplinei opționale Educația electorală (clasa IX/X)Oportunitate pentru cadrele didactice: Program de formare pentru predarea disciplinei opționale Educația electorală (clasa IX/X)

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a aprobat la data de 27.09.2022 Curriculumul pentru disciplina opțională „Educația electorală” (clasa IX/X), elaborat la inițiativa și cu contribuția Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” , implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral va organiza, în perioada 11-20 august 2023, 3 programe de formare a profesorilor și profesoarelor care vor preda disciplina opțională Educația electorală. Programul va capacita participanții și participantele pentru predarea unităților de învățare incluse în curriculum: Democrația și responsabilitatea civică, procesul electoral incluziv, informarea și participarea la alegeri, cultura electorală – parte a culturii democratice. Formatoarele programului sunt expertele PNUD, dr. Loretta Handrabura și dna Natalia Grîu.

Zece dintre instituțiile de învățământ preuniversitar care vor delega cadre didactice la instruire, vor beneficia de mentorat și ghidaj în pilotarea disciplinei pe parcursul anului școlar 2023 – 2024.

Condițiile de înscriere la programul de formare

Pentru înscriere la seminarul din 11-13 august 2023 este necesar ca persoanele interesate să:

  • fie cadre didactice într-o instituție de învățământ preuniversitar din țară;
  • să completeze formularul http://cursuri.cicde.md/Register?curs=pdfpppvpdoeei la care atașează Curriculum Vitae (CV) actualizat, scrisoare de motivare, confirmarea din partea administrației școlare.

Notă: Deținerea unei confirmări privind includerea disciplinei opționale Educație electorală în programul de studii pentru anul școlar 2023-2024, eliberată de  managerul/managera instituției de învățământ în care activează va constitui un avantaj în procesul de selecție a participanților/participantelor.

Pentru înscriere la seminarul din 15-17 august 2023 este necesar ca persoanele interesate să:

  • fie cadre didactice într-o instituție de învățământ preuniversitar din țară;
  • să completeze formularul http://cursuri.cicde.md/Register?curs=rdfpppvpdoeeia la care atașează Curriculum Vitae (CV) actualizat, scrisoare de motivare, confirmarea din partea administrației școlare.

Notă: Deținerea unei confirmări privind includerea disciplinei opționale Educație electorală în programul de studii pentru anul școlar 2023-2024, eliberată de  managerul/managera instituției de învățământ în care activează va constitui un avantaj în procesul de selecție a participanților/participantelor.

Pentru înscriere la seminarul din 18-20 august 2023 este necesar ca persoanele interesate să:

  • fie cadre didactice într-o instituție de învățământ preuniversitar din țară;
  • dețină o confirmare privind disponibilitatea instituției de a face parte din procesul de pilotare a disciplinei opționale Educație electorală în anul de studii școlar 2023-2024, eliberată de managerul/managera instituției de învățământ în care activează.
  • să completeze formularul http://cursuri.cicde.md/Register?curs=pdfpppvpdoeeia la care atașează Curriculum Vitae (CV) actualizat, scrisoare de motivare, confirmarea din partea administrației școlare.

Termenul limită pentru înscriere este 06 august 2023, ora 23:00.

Vor fi contactate doar persoanele selectate. Selectarea se va face pe principiul egalității și nondiscriminării.

Persoana de contact:

Cristina Cucurudza, nr. de telefon: 067469565, e-mail:  cristina.cucurudza@cicde.md.