Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie anunță concurs repetat pentru achiziționarea serviciilor de instruireANUNȚ REPETAT DE PARTICIPARE

la concursul de achiziții a serviciilor de instruire în domeniul antreprenoriatului social în cadrul HUB-lui Regional de Afaceri Sociale Cahul, localizat în mun.Cahul, str. M.Eminescu,43

1.     Denumirea autorității contractante: Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM,

2.     C/F: 1002600036967

3.     Obiectul achiziției: Servicii de instruire în domeniul antreprenoriatului social; servicii de instruire pentru organizațiile neguvernamentale/antreprenori locali care se vor lansa și vor dezvolta activități de antreprenoriat social.

4.     Data publicării anunțului: 01.11.2022

5.     Sursa alocației: Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM este beneficiara Proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” și implementează proiectul „HUB Regional de Afaceri Sociale Cahul”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În cadrul proiectului vor fi organizate 2 sesiuni de instruire, cu durata a câte 3 zile.

6.     Termen de livrare: 60 zile calendaristice.

7.     Locul livrării: str. M. Eminescu, nr.43, Cahul MD- 3900, Republica Moldova.

8.     Modalități de plată: prin transfer în baza actului de primire-predare/factură fiscală.

9.     Criteriul de evaluare: Calitatea serviciului prestat și cel mai mic preț.

 1. Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM, invită agenții economici cât și persoanele fizice interesate care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a serviciilor instruire în domeniul antreprenoriatului social; servicii de instruire pentru organizațiile neguvernamentale/antreprenori locali care se vor lansa și vor dezvolta activități de antreprenoriat social, după cum este  specificat în tabelul de mai jos.

 

Nr. lot.

Livrabile

Intervalul de timp

1

Instruire în domeniul antreprenoriatului social.

Cursul va conține următoarele subiecte de bază:

-              Economie socială: repere conceptuale,

-               Cadrul legal din Republica Moldova din perspectiva economiei sociale,

-               Forme organizatorico- juridice relevante pentru antreprenoriatul social,

-               Modele de antreprenoriat social dezvoltate în Republica Moldova,

-               Bariere și oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului social.

Sf. noiembrie 2022

2

Training orientat pentru organizațiile neguvernamentale/antreprenori locali care se vor lansa și vor dezvolta activități de antreprenoriat social.

Cursul va conține următoarele subiecte de bază:

-          Efectuarea modificărilor în Statutul organizației;

-          Crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale

-          Dezvoltarea competenţelor de lansare şi gestiune a întreprinderii sociale;Planul de afaceri

-          Susţinerea start-up-urilor;

-          Dezvoltarea capacităţilor de fundraising pentru atragerea resurselor financiare şi materiale necesare.

decembrie 2022

 

11.    Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici și persoanele interesate trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • CV-ul ce va conține informația privind calificarea profesională și experiență în livrarea a unor astfel de servicii similare.
 • În cazul companiilor, prezentarea companiei și portofoliul acesteia.
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0  pentru livrarea serviciilor de instruire.
 1. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

1.     telefonul: 0795 140 70

2.     E-mail: cahul@chamber.md   

3.     Numele și prenumele persoanei responsabile: Olga Pereverzev

13.  Depunerea ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17:00 pe data 14.11.2022.
 • Adresa de depunere a ofertelor: str. M. Eminescu, nr.43, Cahul MD- 3900, Republica Moldova, sau e-mail: cahul@chamber.md   
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei:  25 zile.

Articol adaugat de: Aliona Gota

telegram