Program de formare profesională inițială a mediatorilor

ANUNȚ

cu privire la inițierea unui nou

 Program de formare profesională inițială a mediatorilor

Centrul  pentru Dezvoltare Personală şi Profesională ,,AKMES”, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă înscrierea  la Programul de formare  profesională  iniţială a mediatorilor, care este preconizat pentru luna  octombrie 2021,  în regim on-line.

Programul va demara de îndată ce va fi completată grupa de  participanți.

Participanții la Program vor fi instruiţi  în domeniul medierii de către o echipă de formatori experimentaţi  (psihologi,  pedagogi,  jurişti, specialiști în comunicare și coaching, mediatori practicieni), coordonată de domnul Mihai Şleahtiţchi, mediator, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP ,,AKMES”.

Subiectele de bază ale Programului de instruire:

 • esența, semnificațiile și tipologiile conflictelor;
 • sursele și efectele conflictelor;
 • stiluri și metode de soluționare a conflictelor;
 • medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor;
 • natura procesului de mediere;
 • scopul, principiile şi etapele procesului de mediere;
 • durata şi tehnicile procesului de mediere;
 • comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
 • cadrul juridic general al procesului de mediere;
 • medierea în litigiile civile;
 • medierea în cauzele penale;
 • medierea în litigiile comerciale;
 • medierea în litigiile de familie;
 • medierea şcolară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
 • acte perfectate în procesul de mediere;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica şi deontologia profesională a mediatorului.

Oportunităţile pe care le oferă  Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor sunt reflectate în art.3 al Legii cu privire la mediere (nr.137 din 03.07.2015), care stipulează că mediatorul desfăşoară o activitate de liber-profesionist,  care,  fiind compatibilă cu orice altă profesie,  poate fi desfăşurată  fie în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat),  fie în cadrul unei organizaţii de mediere.

Semnarea Contractului individual de studii  va fi precedată  de prezentarea obligatorie a  următoarelor acte:

 1. Cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor.
 2. Buletin de identitate ( copie).
 3. Diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

 

Cursurile se vor desfășura zilnic, începând cu ora 18.00. În zilele de sâmbătă, cursurile se vor ține începând cu ora 9.00.

                            Durata cursurilor – trei săptămâni.  Cursurile sunt cu taxă.

 

                   ÎNSCRIEREA LA STUDII  SE VA FACE  ÎN REGIM ELECTRONIC.

Date de contact: tel.: 0691 33 847;  0694 68 356 ; e-mail: centrul.d.p.p@gmail.com

Author: Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă