Asociaţia Obştească „Artemida” anunţă concurs pentru identificarea unui expert / experți / companie pentru facilitarea atelierului de instruire privind „Revizuirea şi ajustarea setului de reglementări interne referitoare la resurse umane” deşfăs

TERMENI DE REFERINȚĂ

CONTEXT

Asociația Obștească „Artemida”  este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul în or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3, înregistrată în anul 1998, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa www.artemida.md

 

OBIECTIVUL GENERAL:

 • Instruire privind „Revizuirea şi ajustarea setului  de  reglementări interne referitoare la  resurse   umane”  a specialiştilor şi consiliului de administrare al A.O. „Artemida” cu scopul de îmbunătăţirea și dezvoltarea capacităţii organizației referitoare  la resurse 
 • Planificarea eficace a resurselor  umane  în organizaţie pentru    evaluarea   practicilor  curente  şi identificarea  necesităţilor  viitoare a  O „Artemida”.

SCOPUL deşfăşurării  atelierului   de instruire cu tematica  „Revizuirea şi  ajustarea  setului  de  reglementări interne referitoare la  resurse   umane” este abordarea şi  oferirea  imaginei  detaliate pentru crearea un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul managementului resurselor umane, în scopul consolidării procesului de gestionare a potențialului şi dezvoltării unui management durabil al performanței resurselor umane.

CERINȚE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Trainingul va dura 8 ore  de  formare  care  vor  fi repartizate în 1- 2 zile calendaristice pentru 10-14 participanţi.
 • Elaborarea agendei de instruiri, suportul de  curs şi modele de materiale specifice  pentru ONG  la  capitolul resurse 
 • Elaborarea unui raport analitic în limba romana și engleză, cu formularea unor indicaţii

     privind setul de reglementări interne pe care trebuie să le aibă organizația referitoare la      resursele umane.

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ARTEMIDA VA ASIGURA:

 • O „Artemida” va asigura suportul necesar pentru desfăsurarea trainingului.
 • Participarea activă a angajaților și membrilor A.O „Artemida” la activităţile planificate.

 

 

 

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ȘI TERMENII DE PRESTARE A SERVICIILOR

     Activitățile menționate vor fi coordonate cu Directorul-Executiv sau Managerul de Oficiu al A.O. „Artemida”. Serviciile vor fi oferite în perioada august – septembrie  (datele vor  fi   coordonate   din  timp).

     Data concretă și modul  de desfășurarea atelierului  de  instruire va fi stabilit  prealabil  de către Expertul selectat şi  Directorul- Executiv sau  Managerul de Oficiu al A.O. „Artemida”.

PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE:

     Persoana selectată (fizică/juridică) va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin transfer bancar după finisarea trainingului şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între A.O. „Artemida” și Expert /-ă selectat.

 

CERINŢE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experiență demonstrată de prestare de servicii similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze capacitatea de petrecere a trainingului la tema menționată.
 • O bună cunoaștere și utilizare a metodelor interactive de predare .
 • Cunoașterea specificului de activitate al ONG-urilor.
 • Bune abilități de comunicare, inter-relaționare, flexibilitate.

 

OFERTA (DOSARUL) DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 • Denumirea ofertantului(persoană juridică/fizică), numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate în deşfăsurarea  atelierului   de instruire.
 • Descrierea companiei ofertante (CV-ul expertului, studiile, perfecționările, certificate de participare la diverse instruiri ș.a.), a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia.
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor, TVA - la  cota 0%, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
 • Planul de lucru si termenile  de  îndeplinirea  a  obiectivelor 

CRITERII DE EVALUAREA OFERTELOR:

 • Calitatea ofertei tehnice.
 • Termenul de executare propus (este flexibil).
 • Oferta financiară.
 • Instituția contractantă va semna contract de prestări servicii cu persoana fizică sau juridică (expert / experți / compania de consultanță) care va prezenta cea mai bună ofertă, atât din punctul de vedere al ofertei tehnice, cât și a ofertei financiare.
 • Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității.
 • A.O. „Artemida” va oferi oportunități egale  tuturor companiilor  care vor participa la concurs.
 • A.O „ Artemida” asigură  că  deciziile  luate  în  procesul  de  selecție  vor  fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.
 • AO „Artemida” promovează  egalitatea  de  șanse,  nu  permite  și  nu tolerează  discriminarea  pe  criteriu  de  naționalitate,  rasă,  origine  etnică,  religie  sau  convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 • Doar compania selectată va fi contactată.

TERMENII ȘI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Data limită de  prezentarea  a  ofertei :  01 august 2021

          Oferta urmează  a  fi expediată   prin e-mail la adresele: paveltuvacov@yahoo.com , cebotari.tat95@gmail.com  si simionsirbu@yahoo.com

sau  depusă  direct  la  oficiul  Asociații or. Drochia str. N. Testemițanu 2/3, boc B,   în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului, cu  mențiunea  „Revizuirea şi  ajustarea  setului  de  reglementări interne referitoare la  resurse   umane”.

      Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon  +37369608041  Pavel Tuvacov Coordonatorul Programului ”Dezvoltare Instituțională” A.O „ Artemida” sau  +37369481540  Tatiana Cebotari   Jurist  A.O „ Artemida”


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă