Programul de micro-grant, "Creșterea rezilienței prin angajare și coeziune socială" - August 2024 - ianuarie 2025, HEKS/EPER MoldovaProgramul de micro-grant, Realizarea rezilienței prin oportunități de ocupare a forței de muncă, dezvoltare a competențelor și coeziunii sociale în Moldova - August 2024 - ianuarie 2025, HEKS/EPER Moldova

 

HEKS/EPER Moldova invită OSC-urile din Moldova să aplice la Programul de granturi pentru promovarea coeziunii sociale

Introducere: Fundația HEKS/EPER Moldova, în colaborare cu HELVETAS Moldova și finanțată de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), implementează un proiect de sporire a coeziunii sociale și a oportunităților de angajare pentru populația vulnerabilă din Republica Moldova și refugiații din Ucraina.

Ce dorim să realizăm:

Urmând abordarea ,,scrl’’ (supraviețuire și răspunsul comunității la situații de criză), HEKS/EPER va oferi 20 de granturi pentru OSC-uri pentru a implementa proiecte conduse și definite de comunități în Republica Moldova, cu un accent specific pe zonele cu un număr mare de refugiați din Ucraina. Scopul acestor granturi flexibile este de a consolida autonomia, reacția promptă la crize, reziliența și de a promova coeziunea între refugiați și comunitățile gazdă. Vor fi încurajate solicitările din partea organizațiilor locale conduse de femei și/sau de refugiați. Programul urmărește să sporească independența refugiaților din Ucraina față de asistența umanitară, promovând în același timp condiții de viață adecvate, demne și sigure pentru populațiile vulnerabile și refugiați prin incluziune socio-economică.

Detalii cheie:

 • Valoarea maximă a grantului:180.000 MDL (aproximativ 9.500 EUR).
 • Perioada de implementare: Maxim 6 luni, din august 2024 până în ianuarie 2025.
 • Organizații eligibile: OSC-uri din Republica Moldova, o atenție deosebită va fi acordată propunerilor din partea organizațiilor care activează în Cahul și Bălți.

Criterii de eligibilitate:

 • Organizații non-profit cu sediul în Republica Moldova, o atenție deosebită va fi acordată propunerilor organizațiilor care activează în Cahul și Bălți.
 • Organizații/ comunități care implementează activități de cel puțin un an și care doresc să-și consolideze capacitățile prin învățare și experiență.

Organizații neeligibile: Instituții private și publice / Agenții de stat, APL-uri.

Rezultate așteptate:

 • Îmbunătățirea incluziunii sociale și a coeziunii comunitare.
 • Abilitarea femeilor și a grupurilor marginalizate.
 • Creșterea oportunităților de angajare pentru refugiați și persoanele vulnerabile.
 • Consolidarea rezilienței economice și a autosuficienței.
 • Colaborarea cu comunitățile, preluarea expertizei din comunitățile locale este esențială pentru eficacitatea și durabilitatea proiectului.

 

 • Costuri/activități eligibile: Activități de consolidare a coeziunii sociale (tabere de vară, lecții, ateliere de lucru, proiecte culturale, activități MHPSS și de protecție, consiliere psihologică, mese rotunde, activități sportive, evenimente comunitare, traininguri, expoziții) sau orice alte activități conexe pentru promovarea rezilienței și incluziunii, a bunăstării psihologice și emoționale.

NB! Inițiativele conduse de femei vor avea prioritate în procesul de aplicare.

Costuri/activități neeligibile: Costurile administrative nu trebuie să depășească 30% din costurile totale.

Criterii de selecție:

 • O propunere de proiect bine descrisă, care să vizeze realizarea eficientă a obiectivelor proiectului.
 • Integritatea, legitimitatea și experiența anterioară de gestionare a fondurilor a organizației.
 • Capacitatea de a implementa proiectul în mod eficient.

Procesul de aplicare:

 • Formularul de aplicare poate fi descărcat de aici (RO, RU, ENG).
 • Formularul de buget poate fi descărcat aici (RO, RU, ENG).
 • Alte anexe: Vă rugăm să includeți în format PDF: certificatele de înregistrare a organizației non-profit și statutul organizației și/sau orice documente de înregistrare.
 • Termenul limită de depunere a proiectelor: Organizațiile trebuie să expedieze propunerile de proiect până duminică, 30 iunie 2024, ora 23:59, la adresa silvia.bogonovschi@heks-eper.org.