Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează Programul de granturi „Moldova Turistică” pentru dezvoltarea portofoliului de infrastructură ospitalieră și produse turistice reziliente, durabile și competitiveProiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează Programul de granturi „Moldova Turistică” pentru dezvoltarea portofoliului de infrastructură ospitalieră și produse turistice reziliente, durabile și competitive

 

Data lansării: 6 iunie 2023

Data încheierii: 23 octombrie 2023

Recepția dosarelor se va desfășura în trei etape:

  • Etapa 1: Până la 5 iulie 2023, ora 17.00;
  • Etapa 2: Până la 15 august 2023, ora 17.00;
  • Etapa 3: Până la 23 octombrie 2023, ora 17.00.

* Dosarele de aplicare pot fi depuse oricând, conform etapelor descrise mai jos, dar nu mai târziu de 23 Octombrie, 2023 (sau până la epuizarea fondurilor). Solicitanții sunt încurajați să aplice imediat, deoarece cererile vor fi examinate etapizat.

Data atelierului informativ cu prezență fizică: 14 iunie 2023, ora 10:00, Centrul Mediacor, str. Alexie Mateevici 60, Universitatea de Stat din Moldova (intrarea din strada A. Puskin)

Pentru înregistrare la atelierul informativ în format online, vă rugăm să accesați următorul link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr4i47ZtpCTUngEctFP9vWNPpAyUVnNEfmqlW3K_W8p-B9pQ/viewform?usp=sf_link

Data limită pentru adresarea întrebărilor: 20 octombrie 2023 la adresa: mda-rcra-grants@chemonics.md

Dosarul complet al aplicației: https://drive.google.com/drive/folders/17otxN0jNsqPdZbXf1Vrud8BfIqsKx6LJ?usp=share_link

Proiectul USAID de Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează un program de granturi cu genericul „Moldova Turistică” pentru suport în dezvoltarea infrastructurii și facilităților de ospitalitate turistică, produselor și experiențelor turistice și a serviciilor și instrumentelor aferente, cu scopul de a dezvolta afaceri durabile, rezistente, inovatoare și competitive în industria turismului din Moldova. Inițiativa de finanțare prin granturi oferite de USAID va fi promovată și implementată în cadrul parteneriatului strategic pentru dezvoltarea industriei turismului receptor și intern din Moldova, dintre Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM).

În contextul pandemiei și a crizei regionale de securitate, care au avut un impact negativ asupra afacerilor din industria turismului, dar în particular a pensiunilor rurale, sectorul turistic trebuie să se adapteze la noul context, să se reinventeze și să se relanseze cu noi perspective de creștere. Totodată, sectorul turismului este important nu doar datorită veniturilor pe care le aduce țării, ci și pentru că promovează interconectarea între mai multe sectoare. În acest sens, dezvoltarea afacerilor din turism trebuie să consolideze sinergiile intersectoriale dintre turism și alte sectoare, cum ar fi industria vitivinicolă, industria cultural-creativă, producția de artizanat și produse de autor, produsele agro-alimentare cu valoare adăugată,  precum și unele aspecte socio-culturale, cum ar fi coeziunea socială, sporirea mândriei naționale și dezvoltarea incluzivă. Circumstanțele respective au generat necesitate lansării Programul de granturi Moldova Turistică, care își propune să intervină pe următoarele obiective strategice:

  1. Infrastructura de ospitalitate: Dezvoltarea infrastructurii de ospitalitate turistică în regiunile Moldovei.
  2. Experiențe și produse turistice: Diversificarea ofertei turistice a Republicii Moldova prin dezvoltarea unor experiențe și produse turistice inovatoare și atractive pentru turiștii străini și locali.
  3. Sustenabilitate și standarde de calitate: Încurajarea extinderii practicilor de sustenabilitate în sectorul turismului, inclusiv eficiența energetică, casele inteligente, implementarea practicilor durabile, precum și a standardelor de calitate credibile și recunoscute în domeniul turismului, etc.
  4. Inovare și digitalizare: Impulsionarea inovației, creativității și a digitalizării afacerilor din turism.
  5. Impactul social și turismul incluziv: Promovarea turismului incluziv; implicarea și abilitarea tinerilor și a femeilor; protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Moldovei; fortificarea coeziunii sociale, integrarea minorităților prin turism etc.

Bugetul total al Programului de granturi Moldova Turistică este de 25,000,000 MDL. Se anticipează oferirea suportului financiar nerambursabil pentru aprox. 40-45 de IMM-uri din domeniul turismului. Iar durata oricărui grant acordat în cadrul acestei program nu va fi mai mare de 24 de luni.

Articol adaugat de: RCRA