Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează un apel de granturi pentru susținerea micilor producători de vinuri, a vinăriilor în tranziție

Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova lansează un apel de granturi pentru susținerea micilor producători de vinuri, a vinăriilor în tranziție

Data lansării: 23 martie 2023

Data încheierii: 14 iulie 2023

*Dosarele de aplicare pot fi depuse oricând, dar nu mai târziu de data încheierii (sau până la epuizarea fondurilor)

Data atelierului informativ: 3 aprilie 2023, orele 15.00, prin intermediul platformei ZOOM.

Evaluarea dosarelor: Proiectul stabilește două termene de evaluare a dosarelor:

 • 5 mai 2023 – toate dosarele depuse până la această dată vor fi evaluate pe parcursul lunii mai;
 • 14 iulie 2023 – toate dosarele depuse după 5 mai și până la 14 iulie 2023 (sau până la epuizarea fondurilor) vor fi evaluate după data încheierii concursului.

Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova (PCRR) lansează un apel de finanțare prin grant pentru susținerea creșterii competitivității și performanțelor industriei vitivinicole, denumit generic  „Program de susținere a micilor producători de vinuri și a vinăriilor tranziție pentru afaceri reziliente și sustenabile „Vin în Viitor”, care va fi implementat prin intermediul a două programe  distincte:

 1. Programul de Mentorat și creștere a micilor producători de vinuri (prescurtat „Program de Mentorat ASW).
 2. Programul de ameliorare a calității produselor vinicole a „vinăriilor în tranziție ” (prescurtat „Programul Pick-Up/PQUP”).

Pentru dosarul complet al aplicației accesați linkul Google Drive de mai jos:

https://drive.google.com/drive/folders/1RcfCKEOju_y5Ad4wnPadbIOie1iQsaZp?usp=share_link

Prin acordarea acestor granturi, proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea competitivității industriei vitivinicole prin susținerea unităților vitivinicole ale Moldovei în dezvoltarea capacităților de producere a vinului de calitate, îmbunătățirea potențialului de marketing și creșterea exporturilor pe piețele țintă, dezvoltarea și valorificarea oportunităților de dezvoltare a turismului vitivinicol, asistarea start-up-uri și dezvoltarea micilor producători de vinuri din Moldova, susținerea evoluției spre calitate și valoare adăugată a „vinăriilor tranziție”, dar și prin implementarea codurilor, standardelor și practicilor de sustenabilitate:

 1. Programul de Mentorat și creștere a micilor producători de vinuri va fi implementat în colaborare cu Uniunea Micilor Producători de Vinuri și Oficiul Național al Viei și Vinului;

Beneficiarii acestui sub-program pot fi:

 • proiectele de start-up ca mic producător de vinuri;
 • mici producător de vinuri în progres spre un model de business performant, membri ai Uniunii Micilor Producători de Vinuri, sau care aderă la asociație.

Solicitanții pot selecta și mixa suportul solicitat în baza necesitaților identificate dar Proiectul încurajează o combinație de activități listate mai jos cu rol sugestiv:

 • cofinanțare prin intermediul fondului de granturi pentru:
  • Procurarea de echipamente pentru gestionarea podgoriilor viticole ;
  • Procurarea de echipamente de producere a vinului;
  • Procurarea de echipamente specializate de analiză a produselor vitivinicolă;
  • Procurarea de echipamente, tehnologii, utilaje sau implementarea de noi procese referitoare la practicile de sustenabilitate sau producerea ecologică certificată;
  • Procurarea de echipamente si/sau soluții de digitalizare a afacerii;
  • Achiziționarea de servicii pentru dezvoltarea identității de produs; a serviciilor de creație și producție pentru materiale necesare plasării pe piață și marketingul produselor.
 • asistență tehnică (consultanță) din partea specialiștilor PCRR, Uniunea Micilor Producători de Vinuri și ONVV în viticultură, vinificație, marketing, branding, vânzări, sustenabilitate, digitalizare, inclusiv înregistrarea și protejarea mărcii comerciale în Republica Moldova; dezvoltarea identității de brand și a elementelor asociate; dezvoltarea unor materiale de promovare și comunicare; activități de promovare și marketing, comerț electronic, etc.
 1. Programul de ameliorare a calității produselor vinicole a „vinăriilor în tranziție ” va fi implementat în colaborare cu Oficiul Național al Viei și Vinului și asociațiile de profil din regiunile vitivinicole.

Vinăriile tranziție vor putea identifica individual necesitățile, precum și vor trebui să țină cont de recomandările experților pentru a identifica specific necesitățile conform etapei de dezvoltare, a fezabilității, dar și a etapizării procesului de tranziție.

Solicitanții pot selecta sau combina susținerea în baza necesitaților identificate, dar PCRR încurajează o combinație de activități ilustrative care includ, dar nu se limitează la:

 • Procurarea de echipamente de producere a vinului;
 • Procurarea de echipamente specializate de analiză a produselor vitivinicolă;
 • Procurarea de echipamente, tehnologii, utilaje sau implementarea de noi procese referitoare la practicile de sustenabilitate sau producerea ecologică certificată;
 • Procurarea de echipamente si/sau soluții de digitalizare a afacerii;
 • Achiziționarea de servicii pentru dezvoltarea identității de produs; a serviciilor de creație și producție pentru materiale necesare plasării pe piață și marketingul produselor.
 • Înregistrarea și protejarea mărcii comerciale în Republica Moldova.

Proiectul competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova anticipează acordarea a aproximativ 4,600,000.00 MDL pentru finanțarea apelului de grant. Vor fi acordate mai multe granturi în baza acestui apel de finanțare în cadrul căruia beneficiarii selectați vor primi sume individuale în baza negocierilor finale și în funcție de activitatea propusă. În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului vor varia de la 25 la sută până la 60 la sută în funcție de program.