Apel pentru propuneri de grant: Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic (BREN), Mecanismul de răspuns rapid în Republica Moldova

Apel pentru propuneri de grant pentru mecanismul de răspuns rapid în Republica Moldova

 

Proiect: „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN)

Beneficiari țintă: organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile promotoare a drepturilor femeilor din Republica Moldova

Termen limită de depunere a dosarelor: 14 august 2022                  

Valoarea granturilor: Până la 5 granturi mici în valoare de minim 20 000 lire sterline și maxim 50 000 lire sterline. Este posibilă acordarea a până la 2 granturi mari în valoare de până la 75 000 lire sterline.

Numărul estimativ al proiectelor care vor fi susținute financiar: 4-6    

Termenul de implementare a proiectelor: nu va depăși 5 luni

Acest concurs de granturi este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN) și are scopul de a oferi sprijin flexibil organizațiilor societății civile în contextul dificultăților cauzate de războiul din Ucraina.

Concursul de granturi urmărește sporirea implicării organizațiilor societății civile și ale celor promotoare a drepturilor femeilor în special în prevenirea conflictelor, reconcilierea comunitară și ajutor și recuperare și de a le dezvolta abilități adiționale necesare pentru participarea lor mai activă în procesele decizionale ale administrației publice.

Concursul de granturi este destinat organizațiilor societății civile, inclusiv organizațiilor promotoare a drepturilor femeilor. Nu există precondiții pentru participare în concurs. Sunt încurajate să aplice organizațiile care își desfășoară activitatea în afara capitalei și organizațiile care deja sunt implicate în eforturile de răspuns la criza refugiaților. Acest concurs de granturi are scopul de a încuraja parteneriatul între organizații. Astfel, participarea organizațiilor în parteneriat la concurs este binevenită.

Solicitanții vor demonstra:

 • Respect pentru egalitatea de gen și diversitate;
 • Sensibilitate la aspectele de gen și conflict;
 • Abilitatea de a identifica, analiza și diminua riscurile;
 • Transparență și responsabilitate în gestionarea proiectului, inclusiv managementul resurselor financiare;
 • Disponibilitate de a învăța și împărtăși experiența cu alți beneficiari de granturi;
 • Sustenabilitatea proiectului beneficiar de grant după finalizarea acestuia.

Domeniile tematice sugerate pentru propunerile de proiecte sunt:

 1. Aprofundarea înțelegerii amenințărilor emergente în Republica Moldova și facilitarea răspunsului la acestea:
 • cercetarea suplimentară a necesităților societății civile pentru a răspunde mai eficient la afluxul de refugiați, în special în ceea ce privește protecția, asistența și soluții pentru refugiați;
 • cercetare și dialog ghidat de societatea civilă cu privire la amenințările hibride emergente, în special ca răspuns la afluxul de refugiați, precum și la evoluțiile geopolitice în regiune;
 • inițiative de consolidare a mecanismelor de coordonare și schimb de experiență între OSC-uri în vederea intensificării răspunsului lor la provocările hibride.
 1. Reducerea discriminării etnice și lingvistice în Republica Moldova:
 • advocacy împotriva discriminării, abuzului și accesului diferențiat la servicii și pentru protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv a minorităților etnice și lingvistice și a comunității LGBTQI+;
 • activități menite să îmbunătățească reziliența actorilor societății civile, în special în comunitățile minoritare, față de discursul de instigare la ură și discriminare.
 1. Prevenirea violenței bazate pe gen și promovarea rolului femeilor în asigurarea păcii și securității în Republica Moldova:

 

 • prevenirea și reducerea riscurilor și răspunsul la violența sexuală și bazată pe gen în contextul refugiaților;
 • dezvoltarea capacităților femeilor tinere și fetelor de a elabora și realiza activități de promovare a egalității de gen, de prevenire a violenței și consolidare a păcii în comunitățile lor;
 • Extinderea cunoștințelor despre agenda Femeile, Pacea și Securitatea în comunitățile vorbitoare de limbă rusă.

Criterii de evaluare

Dosarele vor fi evaluate de IWPR în baza criteriilor indicate în tabelul de mai jos. Organizațiile care vor acumula cel puțin 70 puncte și cel puțin jumătate din punctele maxime pentru fiecare criteriu enumerat mai jos (de exemplu, cel puțin 15 puncte pentru un criteriu cu maximum 30 de puncte), vor fi pre-selectate pentru etapele următoare.

Nr.

Criteriu

Punctaj maxim

1.    

Relevanța pentru obiectivele apelului de granturi

Propunerea de proiect se înscrie în obiectivele acestui apel și vine cu soluții adecvate pentru provocările existente în Republica Moldova. Propunerea de proiect abordează domeniile tematice sugerate.

 30 (granturi mici)

25 (granturi mari)

2.    

Abordare tehnică

Propunerea de proiect conține o analiză clară a situației, identifică obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului, care sunt coerente între ele. Propunerea de proiect abordează necesitățile la nivel local. 

 30 (granturi mici)

25 (granturi mari)

3.    

Fezabilitate

Propunerea de proiect ține cont de riscurile situaționale, iar intervenția propusă poate fi implementată cu riscuri moderate. Graficul de implementare a proiectului este rezonabil.

 20

4.

Evaluarea costurilor

Bugetul proiectului este clar și corespunde abordării tehnice. Costurile sunt rezonabile și necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

 20

5.

Sustenabilitate (doar pentru granturi mari în valoare de până la 75 000 lire sterline)

Propunerea de proiect descrie clar efectul multiplicator al proiectului și cum va fi asigurată sustenabilitatea după încheierea acestuia. O propunere de proiect bună va indica impactul nu doar asupra beneficiarilor direcți ai grantului (de ex. participanții instruiți în cadrul proiectului finanțat vor instrui alte persoane; participanții la atelierele organizate în cadrul proiectului vor aplica abilitățile dobândite pentru a spori participarea la alegerile naționale). O propunere bună, de asemenea, va descrie modalitățile de atragere a resurselor financiare din partea donatorilor pentru continuarea activităților după încetarea finanțării IWPR.

10

Punctaj maxim total:

100

Procedura de depunere a dosarelor

Organizațiile interesate vor transmite dosarul care va conține formularul propunerii de proiect și bugetul completate la adresa caucasusprogramme@iwpr.net.

Dosarele pot fi depuse în română, engleză sau rusă. Deși este preferabil ca dosarele să fie în engleză, decizia privind acordarea granturilor nu va depinde de limba în care vor fi depuse dosarele.

Anunțul și formularele sunt disponibile și pe pagina IWPR.

Adițional, solicitanții trebuie să completeze chestionarul de evaluare a capacităților. Rețineți că chestionarul de evaluare a capacităților poate fi o precondiție pentru acordarea finanțării adiționale pentru dezvoltarea organizațională și dezvoltarea capacităților organizației.

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la adresa olesea@iwpr.net. Echipa IWPR va răspunde la întrebările recepționate până la 12 august 2022.

IWPR va organiza o sesiune de informare online pentru organizațiile interesate pe 28 iulie 2022, de la ora 11:00 până la 12:00, ora locală Chișinău. Organizațiile interesate se pot înregistra pentru sesiunea de informare aici: http://shorturl.at/mRTV5

Despre IWPR

Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (iwpr.net) este o organizație internațională non-profit cu sediul central în Londra și Washington DC. IWPR promovează pacea și democrația prin sprijinirea mass-mediei libere și corecte, consolidează mass-media locală în primele linii ale conflictelor și schimbării, activând în peste 30 de țări și regiuni din lume. Activitatea IWPR include crearea mass-mediei locale independente, instruiri pentru reporteri, editori și producători locali, sprijin pentru informarea extinsă și aprofundată în domenii ce țin de drepturile omului, buna guvernare și alte aspecte aferente, promovarea informării profesioniste în țările în curs de dezvoltare și la nivel internațional și consolidarea capacităților de comunicare ale organizațiilor locale din domeniul drepturilor omului, justiției internaționale și ale organizațiilor conduse de femei.  

Despre BREN

Proiectul „Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului Estic” (BREN) este susținut de Fondul pentru Conflicte, Stabilitate și Securitate al Regatului Unit al Marii Britanii și implementat de Institutul pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) în parteneriat cu Rețeaua Globală a Femeilor Pacificatoare (GNWP).

Proiectul BREN contribuie la abilitarea OSC-urilor să producă schimbări profunde în domeniul păcii și securității pentru a spori securitatea femeilor și grupurilor marginalizate, vulnerabile și excluse social din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.