Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru asigurarea sustenabilității asociațiilor de producători agricoli/apicultori

Distribuie prietenilor:Data publicării: 24 februarie 2020

Data limită: 3 aprilie 2020  

Data atelierului informativ: 5 martie 2020

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) lansează un apel de finanțare prin granturi pentru susținerea asociațiilor sectoriale naționale și regionale care reprezintă producătorii de fructe proaspete, struguri de masă, pomușoare și/sau miere de albini.  Granturile vor fi acordate în special pentru elaborarea și implementarea activităților ce vor duce la îmbunătățirea sistemelor de servire a necesităților membrilor, la creșterea capacităților personalului și a conducerii asociațiilor privind conceptualizarea, dezvoltarea și oferirea serviciilor precum și implementarea activităților strategice de lansare a serviciilor noi sau îmbunătățite pentru asigurarea sustenabilității financiare a asociațiilor pe termen lung. 

Pentru pachetul complet al aplicației și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1eRoTSyPwgACKrC3nc46IlDTnmhHbif-m

Pentru asociațiile interesate, USAID/APM va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare la data de 5 martie 2020, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Pentru a participa la atelier, confirmați participarea expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: [email protected] până la data de 4 martie 2020.

Granturile pot fi solicitate de către asociațiile naționale și regionale care reprezintă unul sau câteva sectoare sprijinite de USAID/APM și anume: fructe proaspete, struguri de masă, pomușoare (căpșuni, zmeura și într-o măsură mai mică mure), mierea de albini și legumele produse în câmp deschis. Astfel, de exemplu o organizație care reprezintă sectorul strugurilor de masă și sectorul lactatelor nu este eligibilă, deoarece sectorul lactatelor nu este un sector prioritar al APM, dar o asociație care reprezintă sectorul pomușoarelor și legumelor crescute în câmp deschis, este eligibilă, deoarece ambele sectoare sunt prioritare pentru APM. 

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 990,000.00 MDL pentru finanțarea activității de grant. Se estimează că fiecare sumă a grantului poate varia între 200,000 și 450,000 MDL. În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului a cel puțin 10% din valoarea totală a activității.

Activitățile care pot beneficia de susținere financiară pot fi următoarele, dar nu se limitează la:

- Implementarea în cadrul asociației a unui proces continuu pentru a conecta și îmbunătăți comunicarea directă între membrii asociației și organele de conducere (cum ar fi președintele, membrii consiliului de administrație și directorul), oferind în același timp informații valoroase despre nevoile membrilor;

- Studierea celor mai bune practici de furnizare a serviciilor de către o asociație similară din străinătate și implementarea serviciului respectiv la nivel local;

- Implementarea sistemelor interne, cum ar fi soft-ul pentru gestionarea asociației, care vor permite colectarea îmbunătățită a informațiilor despre nevoile și cerințele membrilor;

- Pilotarea sau furnizarea de servicii specializate îmbunătățite, bazate pe una sau mai multe necesități bine definite și justificate - de exemplu, o asociație ar putea oferi sprijin producătorilor pentru implementarea standardelor naționale și internaționale de siguranță și gestionare a alimentelor;

- Instruirea conducerii asociațiilor și/sau a personalului în domeniul conceptualizării, dezvoltării și implementării de servicii valoroase pentru membri, însoțită de implementarea efectivă a serviciului;

- Implementarea sistemelor care conduc la îmbunătățirea accesului pe piață pentru membri;

- Primirea expertizei tehnice pentru elaborarea unui Plan strategic;

- Îmbunătățirea competențelor angajaților și a conducerii (prin instruire sau alte mijloace) pentru a reprezenta nevoile membrilor;

- Publicarea periodică a publicațiilor interne, analize de politici publice (policy brief),  rapoarte.

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU APLICARE

Dosarul de aplicare poate fi depus prin două modalități:

sau

 • Depunerea dosarului în formă fizică la oficiul APM din orașul Chișinău, str. A. Mateevici 87, de luni până vineri, 09:00 – 18:00.

Titlul mesajului expediat electronic trebuie să aibă următoarea formă:

 • Dosar de aplicare la RFA_033, Denumirea companiei

Dosarul depus trebuie să conțină următoarele documente:

 • Anexa A. Formularul de aplicare – completat deplin, în format Word și copia scanată a anexei semnate.
 • Anexa B. Buget - completat deplin, în format Excel și copia scanată a anexei semnate.
 • Anexa C. Formularul de auto-evaluare – completat deplin.
 • Anexa D. Confirmări obligatorii – semnate toate câmpurile, în cazul în care confirmați și subscrieți.
 • Certificat de înregistrare de la Camera Înregistrării de Stat sau de la Ministerul Justiției sau Extras.
 • Certificat bancar pe numele organizației (inclusiv numărul contului în valuta națională).
 • Copia buletinului de identitate al administratorului instituției.
 • Copia statutului sau a actelor de constituire.
 • Copia manualelor de proceduri interne (achiziții, de personal, administrative) (dacă sunt disponibile).
 • Organigrama organizației.
 • Copia rapoartelor financiare supuse cenzorului sau auditului pentru ultimii 3 ani.
 • Note la rapoartele financiare (dacă sunt disponibile).

Toate documentele trebuie să fie denumite corespunzător și atașate emailului. Puteți atașa documentele prin 3 modalități:

 • Atașarea la email a tuturor actelor, ca atașamente separate;
 • Crearea unui link Google Drive, cu condiția că toate atașamentele sunt amplasate într-o singură mapă setată cu acces de descărcare;
 • Arhivarea documentelor într-o singură arhivă denumită corespunzător.

Vă rugăm să expediați dosarul de aplicare într-un singur email.

Dacă în formularul completat sau dosarul depus lipsesc careva informații și documente, fără o explicație a acestui fapt, dosarul poate să nu fie înregistrat.

Dosarul poate fi depus o singură dată în cadrul unui apel de finanțare.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.