Sesiune de informare despre procedura de angajare la PNUD Moldova / Информационная сессия по процедуре трудоустройства в ПРООН Молдова402058970

Sesiune de informare despre procedura de angajare la PNUD Moldova

Online (Zoom), 1 decembrie 2023, ora 10:00

Vă invităm la o sesiune de informare despre procedura de angajare la PNUD Moldova. Veți cunoaște mai bine domeniile de activitate ale PNUD și oportunitățile existente.

Veți afla din prima sursă despre:
- Principiile de care se ghidează PNUD la selectarea personalului
- Tipurile de contracte
- Procedura de angajare (formularul de înscriere la concursul de angajare, etapele de evaluare și procesul de contractare)
- Beneficiile
- Importanța diversității și incluziunii în procesul de angajare
- Oportunitățile de dezvoltare și creștere în carieră

Pentru a participa la eveniment, e nevoie să vă înregistrați prealabil la: https://tinyurl.com/bdh42v5r Persoanele înregistrate vor primi link pentru conectare.

PNUD Moldova Vă așteaptă la sesiunea de informare!

Информационная сессия по процедуре трудоустройства в ПРООН Молдова

Онлайн (Zoom), 1 декабря 2023 года, 10:00

Приглашаем Вас на информационную сессию о процедуре трудоустройства в ПРООН Молдова. Вы узнаете больше о сферах деятельности ПРООН и о существующих возможностях.

Получите из первоисточника информацию о:
- Принципах, которыми руководствуется ПРООН при отборе персонала
- Типах контрактов
- Процедуре найма (форма заявки на участие в конкурсе по найму, этапы оценки и процесс отбора)
- Льготах
- Важности роли разнообразия и инклюзивности в процессе найма
- Возможности для карьерного роста и развития

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте:
https://tinyurl.com/bdh42v5r Зарегистрировавшиеся получат ссылку для входа в систему.

ПРООН Молдова ждет Вас на информационной сессии!