Copiii cu nevoi speciale din Ștefan Vodă au condiții de reabilitare mai bune, datorită UE și Fundației Soros MoldovaPeste 100 de copii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă beneficiază de condiții mai bune de reabilitare în cadrul Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar „Încredere”, care a fost dotat cu echipament și cu un microbuz adaptat pentru transportarea persoanelor cu dizabilități. Aceste îmbunătățiri au avut loc în cadrul proiectului „Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, implementat de AO „PRODOCS” și Consiliul Raional Ștefan Vodă cu sprijinul Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.

Stefan 2

Pe parcursul unui an, în sălile de kinetoterapie și terapie ocupațională a fost instalat echipament performant, 84 de părinți și membri ai familiilor au beneficiat de suport individual și de grup pentru a-și dezvolta abilitățile parentale și de comunicare, iar 35 de specialiști au fost instruiți în domeniul lucrului cu copiii cu necesități speciale. De asemenea, 128 de copii au participat, în cadrul Centrului „Încredere”, la activități de socializare și dezvoltare a deprinderilor de viață. Echipa Centrului a revizuit documentele interne ale instituției și a organizat activități de sensibilizare în instituțiile de învățământ din raion referitor la problemele cu care se confruntă copiii și tinerii cu necesități speciale.

„Proiectul susținut de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova a contribuit la fortificarea echipei Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă, la îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor prestate de către Centrul „Încredere”. Iar procurarea unui microbuz special va asigura copiilor și tinerilor cu necesități speciale din satele raionului Ștefan Vodă un acces mai bun la serviciile Centrului”, a spus, la evenimentul de închidere a proiectului, Aurica Cebotari, șefă a Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă.

„Datorită suportului financiar și metodologic am reușit să rezolvăm problema mobilității persoanelor cu necesități speciale de la domiciliul lor la sediul centrului, iar acest fapt va contribui la creșterea numărului beneficiarilor de servicii sociale prestate de către Centru și la dezvoltarea relațiilor cu comunitatea”, a declarat directoarea proiectului și președinta AO „PRODOCS”, Cristina Cușchevici.

Fortificarea Centrului „Încredere” este unul dintre cele 40 de servicii sociale create sau dezvoltate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

„Sprijinirea activităților de incluziune a copiilor cu nevoi speciale, pentru ca ei să beneficieze de condiții prietenoase pentru reabilitare și dezvoltare este una dintre prioritățile noastre și vom continua să implementăm proiecte în acest domeniu”, a declarat Victoria Neaga, manager de proiect la Delegația Uniunii Europene în Moldova.

„Considerăm că incluziunea este unul din elementele de bază ale unei societăți deschise. Doar o comunitate incluzivă poate fi puternică și rezilientă. Participarea Fundației Soros Moldova în acest proiect contribuie la sporirea incluziunii sociale a persoanelor din grupuri vulnerabile și la îmbunătățirea accesului acestora la serviciile sociale, dezvoltate în baza parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și autorități”, a spus Liliana Gherman, directoarea Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova.

Stefan 0

Proiectul „Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă” a fost implementat pe parcursul unui an, având un buget de 60 000 00 EUR și o cofinanțare din partea Consiliului Raional Ștefan Vodă de 34 000 00 de lei.

Stefan 9

Persoană de contact: Cristina Cușchevici, președintă AO „PRODOCS”
Email: cuschevici.cristina@gmail.com; tel: 0696 12 122