Laborator de Politici despre Antreprenoriatul Social în Republica Moldova

„Participă în cadrul unui Laborator de Politici despre Antreprenoriatul Social în Republica Moldova, un eveniment inovativ pentru țara noastră” 

 

Antreprenorii și antreprenoarele sociale(-i), tinerii și tinerele interesate de antreprenoriatul social, organizațiile care desfășoară activități și programe de suport pentru dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale și alte persoane care activează în domeniul respectiv sau domeniile conexe, sunt invitate în cadrul unui eveniment de networking și consultare/analiză publică - Laboratorul de Politici pe Antreprenoriat Social în Republica Moldova. 

 

În cadrul evenimentului, te așteaptă discuții și reflecții, despre: 

 

 • Provocările cu care se confruntă antreprenorii(-oarele) sociali(-e);
 • Punctele slabe și forte ale legislației existe la capitolul dat;
 • Observări, experiențe și idei ale actorilor din domeniul economiei sociale pentru analiza domeniului, îmbunătățirea cadrului legal și viitoarea dezvoltare a antreprenoriatului social;
 • Existența / inexistența necesității de advocare a legii separate pe antreprenoriat social.

 

Laboratorul de politici pe Antreprenoriat Social va consta în 2 etape:

 1. Despre starea curentă - Identificarea provocărilor și problemelor din domeniu (26 mai, 2022),
 2. Despre viitor - Dezvoltarea soluțiilor, ideilor creative și inovatoare pentru domeniu (iunie, 2022).

Când va avea loc Laboratorul de Politici?

Data primului eveniment: 26 mai 2022, ora 10:00-15:00

Locul: Digital Park, Innovation Hall (Chișinău)

Înregistrează-te AICI: https://bit.ly/Laboratorul_politici_AS.

*Numărul participanților și participantelor este limitat. 

Ce este un Laborator de Politici?

Laboratoarele de politici reprezintă un format unic, interactiv, de discuții și schimb de idei, care reunește factorii de decizie din politică, stakeholderii din diferite niveluri de implementare a politicilor și reprezentanții sectorului din domeniu - în cazul nostru sunt antreprenorii și antreprenoarele sociale(-i), tinerii și tinerele, organizațiile care desfășoară activități și programe de suport pentru dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale - pentru a analiza împreună provocările, a elabora idei inovative și recomandări pentru strategii și politici tematice.

Laboratorul de Politici pe antreprenoriat social este organizat de Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social, administrată de organizația EcoVisio (în special HUB-ul Antreprenorilor Sociali) - cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.

Evenimentul dat face parte din Strategia de Advocacy a PDAS.

Persoana de contact: Aina Idrisova, aina@ecovisio.org, 079874348

Mai multă informație despre PDAS: 

Pagina web: https://www.ecovisio.org/.../platforma-antreprenoriat-social

Facebook @antreprenoriatsocial.md

Twitter @SE_Moldova

Pagina evenimentului: https://fb.me/e/3AJBtIvi1 

Organizatorii evenimentului: 

Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social (FB: @antreprenoriatsocial.md)

HUB-ul antreprenorilor sociali (FB @HubAntreprenoriatSocialMD și Instagram: @se_hub_md

AO „EcoVisio” (FB: @ecovisio.moldova și ecovisio.org)

 Пресс-релиз

 

«Прими участие в Лаборатории Политик по Социальному Предпринимательству в Республике Молдова, инновационном мероприятии для нашей страны»

 

Социальные предприниматели и предпринимательницы, молодые люди заинтересованные в социальном предпринимательстве, организации осуществляющие деятельность и программы поддержки по развитию и продвижению социальных предприятий, и другие люди работающие в этой или смежных областях, приглашаются на мероприятие по нетворкингу и общественным консультациям/анализу - Лаборатория Политик по Социальному Предпринимательству в Республике Молдова.

 

Во время мероприятия вас ждут дискуссии и размышления, про:

 

 • Проблемы с которыми сталкиваются социальные предприниматели,
 • Плюсы и недостатки существующего законодательства в этой сфере,
 • Наблюдения, опыт и идеи заинтересованных лиц в области социальной экономики для анализа сферы, улучшения правовой базы и будущего развития социального предпринимательства,
 • Присутствие/отсутствие необходимости отстаивать отдельный закон о социальном предпринимательстве.

 

Лаборатория политики социального предпринимательства будет состоять из 2-х этапов:

 • Текущее состояние — Выявление вызовов и проблем в области СП (26 мая 2022 г.),
 • О будущем - Разработка решений, креативных и инновационных идей для области (июнь 2022 г.).

Когда будет проходить Лаборатория Политик?

 

Дата проведения первого мероприятия: 26 мая 2022 г., с 10:00 до 15:00

Место: Digital Park, Innovation Hall (Кишинёв)

Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ: https://bit.ly/Laboratorul_politici_AS.

*Количество участников ограничено.

Что такое Лаборатория Политик?

 

Лаборатории Политик — это уникальный интерактивный формат для обсуждения и обмена идеями, объединяющий политиков, стейкхолдеров разных уровней реализации политик и представителей отрасли — в нашем случае это социальные предприниматели(-ницы), молодежь, организации осуществляющие деятельность и программы поддержки для развития и продвижения социальных предприятий - для совместного анализа проблем, разработки инновационных идей и рекомендаций для тематических стратегий и политики.

Лаборатория Политик социального предпринимательства организована Платформой для Развития Социального Предпринимательства (PDAS), управляемой EcoVisio (особенно HUB-ом социальных предпринимателей) - при поддержке Восточно-Европейского Фонда, за счет ресурсов, предоставленных Европейским Союзом и Швецией.

 

Это мероприятие является частью Стратегии по Адвокации PDAS.

 

Контактное лицо: Айна Идрисова, aina@ecovisio.org, 079874348

 

Дополнительная информация о PDAS:

 

Веб-сайт: https://www.ecovisio.org/.../platforma-antreprenoriat-social 

Facebook @ antreprenoriatsocial.md

Твиттер @SE_Moldova

 

Страница мероприятия: https://fb.me/e/3AJBtIvi1 

Организаторы: 

Платформа для Развития Социального Предпринимательства (FB: @antreprenoriatsocial.md)

HUB социальных предпринимателей (FB @HubAntreprenoriatSocialMD,  Instagram: @se_hub_md 

AO „EcoVisio” (FB: @ecovisio.moldova и ecovisio.org)