Concurs de selectare a instituțiilor de învățământ din 9 raioane pentru participare în cadrul proiectului ,,Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare sociala sigură” implementat de CNPACConcurs de selectare a instituțiilor de învățământ din 9 raioane pentru participare în cadrul proiectului ,,Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare sociala sigură” implementat de CNPAC

Context
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală cu 25 ani experiență, care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. Mai multe detalii aici: www.cnpac.md

În perioada mai – decembrie 2023, CNPAC în pateneriat cu Înaltulul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR), implementează proiectul Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigurăUnul dintre obiectivele proiectului constă în oferirea sprijinului instituțiilor de învățământ din 9 raioane ale țării (Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni) să devină medii sigure și lipsite de violență pentru toți copiii, inclusiv copiii refugiați din Ucraina.

Astfel, proiectul presupune instruirea a circa 190 facilitatori din rîndul psihologilor și pedagogilor din cadrul instituțiilor de învățămînt participante la proiect, care vor livra 2 programe de prevenire a violenței adresate copiilor și 2 programe de educație parentală, după cum urmează:

Tabel1

Denimirea programului structural

Destinatar

Descrierea programului

Programe de prevenire a violenței adresate copiilor

Programul de dezvoltare a rezilienței ”12 PLUS”

Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani.

„12 PLUS” este un program de prevenire a abuzului și exploatarii sexuale față de adolescenți, dezvoltat de CNPAC. Programul presupune organizarea mai multor sesiuni tematice pentru grupuri de adolescenți (sexting, sponsoring, exploatare, trafic, cyberbullying, abuz sexual online) și oferirea resurselor relevante prin intermediul site-ului www.12plus.md

Sesiunile tematice cu elevii pot fi integrate în disciplinile din curricula școlară, cum ar fi cursul de Dezvoltare personală sau pot fi organizate extrașcolar.

Instruirea facilitatorilor presupune un training de 3 zile, 2 supervizări de grup, în baza livrării programului pentru două grupuri de beneficiari.

Vor fi organizate 2 instruiri  pentru formarea facilitatorilor: 19-21 iulie și 26-28 iulie, la Chișinău.

La încheierea programului de formare va fi emis certificatul de facilitator (50 ore).

Program de dezvoltare a rezilienței copiilor

SIGUR”

Copii cu vârsta cuprinsă între 3-9 ani

,,SIGUR” (Copii în siguranță) este un program structural dezvoltat și pilotat de CNPAC în 2016. Programul  presupune dezvoltarea rezilienței copiilor de vârstă preșcolară și vârsta școlară mică și prevenirea abuzului sexual. Programul acoperă o vastă tematică, cum ar fi: emoții, reguli de siguranţă, persoane de încredere, deosebirea dintre o atingere sigură şi una nesigură, limitele şi intimitatea propriului corp, secrete bune şi secrete rele.

În dependență de vârsta copiilor, acesta poate fi organizat în 4-8 sesiuni tematice.

Sesiunile tematice cu elevii pot fi integrate în disciplinile din curricula școlară, cum ar fi cursul de Dezvoltare personală sau pot fi organizate extrașcolar.

Instruirea facilitatorilor presupune un training de 3 zile, 2 supervizări de grup, în baza livrării programului pentru două grupuri de beneficiari.

Vor fi organizate 2 instruiri  pentru formarea facilitatorilor: 16-18 august și 23-25 august, la Chișinău.

La încheierea programului de formare va fi emis certificatul de facilitator (45 ore).

Programe de educație parentală

Program de educație parentală

„REGULI ȘI DISCIPLINĂ PENTRU CEI MICI”

Părinții/îngrijitorii copiilor de 3-10 ani

„REGULI ȘI DISCIPLINĂ PENTRU CEI MICI” este un program de educație parentală, care a fost creat să susţină părinţii/îngrijitorii copiilor de vârstă preșcolară și vârstă școlară mică să își dezvolte comportamente/competenţe de ghidare și disciplinare a copiilor prin reguli și aplicarea consecinţelor.

Programul a fost creat de Empowering Children (Polonia) și  adaptat în Republica Moldova în anul 2012 de către CNPAC , fiind implementat în peste 300 instituții de educație timpurie.

Programul presupune organizarea pentru grupuri de părinți a 6 sesiuni, fiecare cu durata a cîte 2 ore.

Instruirea facilitatorilor presupune un training de 2  zile, 2 supervizări de grup, în baza livrării programulu pentru două grupuri de beneficiari.

Vor fi organizate 2 instruiri  pentru formarea facilitatorilor: 03-04 august și 10-11 august, la Chișinău.

La încheierea programului de formare va fi emis certificatul de facilitator (48 ore).

Program de educație parentală

„CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților”

Părinții/îngrijitorii adolescenților de 10-19 ani

,,CONECT.Adolescența pe înțelesul părinților’’ este un program de educație parentală dezvoltat de CNPAC în parteneriat cu UNICEF în 2020 și se adresează părinților sau persoanelor care se ocupă de îngrijirea primară a preadolescenților  și adolescenților de 10-19 ani.

Programul CONECT constă din 15 sesiuni, fiecare a câte 120 minute, care sunt livrate în cadrul a 5 module, care conțin următoarele sibiecte: comunicarea empatică, consilierea vocațională, educație pentru sănătate, participare în luarea deciziilor, sprijinirea adolescenților în gestionarea situațiilor de bullying. Programul este livrat de 2-cofacilitatori și poate fi organizat atît offline, cît și online.

Instruirea facilitatorilor presupune un training de 5 zile, 2 supervizări de grup, în baza livrării programului pentru un grup de beneficiari .

Vor fi organizate 2 instruiri  pentru formarea facilitatorilor: 12-16 septembrie și 19-23 septembrie, la Chișinău.

La încheierea programului de formare va fi emis certificatul de facilitator (65 ore)

CONCURS

În cadrul acestui proiect, CNPAC lansează concurs de selectare a cel puțin 9 instituții de învățățmânt (cel puțin câte o instituție din raioanele participante la proiect: Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni.

În calitate de participante ale Proiectului Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigură, instituțiile de învățământ selectate vor beneficia de următoarele:

 • circa 20 pedagogi și psihologi din fiecare raion vor putea fi antrenați în calitate de facilitatori ai programelor structurate descrise în tabelul 1
 • instituțiile vor dobândi experiență de planificare și implementare a activităților de prevenire a violenței față de copii
 • elevii și părinții/îngrijitorii vor primi materiale informative și educative
 • instituțiile vor beneficia de suport, inclusiv suport material în organizarea evenimentelor speciale pentru promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor

Costurile de participare la proiect (materialele de lucru, mapa participantului, ghiduri metodologice, cazare, alimentare, transport tur-retur) vor fi asigurate din contul proiectului.

Cine poate să participe la concurs:

În cadrul concursului sunt eligibile instituții de învățământ preuniversitar publice și private din raioanele Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni:

 • instituții de învățământ primar;
 • instituții de învățământ secundar (gimnazii și licee);
 • instituții de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, colegii, centre de excelență);

În cadrul concursului pot candida instituții de învățământ cu predare în limba română și în limba rusă. Cerință minimă: membrii echipelor de implementare a proiectului din partea instituțiilor de învățământ trebuie să posede un nivel mediu de înțelegere a limbii române.

CERINȚE FAȚĂ DE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICIPANTE LA CONCURS:

 • motivația puternică de a participa în cadrul proiectului și deschiderea instituției de învățământ de a implementa activitățile proiectului în mod eficient;
 • disponibilitatea administrației instituției de învățământ de a organiza activități extrașcolare pentru promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor ;
 • disponibilitatea de a delega câte 2-5 persoane din cadrul instituției de învățământ care vor fi instruiți (iulie-septembrie 2023) în calitate de facilitatori în cele 4 programe structurale, iar în perioada septembrie-decembrie 2023 vor livra programele către copii și părinți/îngrijitori.
 • Integrarea în instituția de învățământ a copiilor refugiați din Ucraina;

PROCEDURA DE SELECTARE:

Instituțiile de învățământ interesate să participe în proiect  trebuie să depună un dosar de participare.
Dosarul de participare va include:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV1Ly2GL0t8xz3025U4KRS0ogVqcS12BTgKbWyaxlsjDvpGw/viewform?usp=pp_url )

 • scrisoarea de intenție (formă liberă), care va conține expunerea intenției de a participa la toate activitățile proiectului și angajamentul de a începe livrarea programelor structurale în perioada septembrie-decembrie 2023. Scrisoarea de intenție semnată de către directorul instituției, în formă scanată va fi expediată la adresa de e-mail: office@cnpac.md cu titlul : „Concurs de participare – Instituții de învățământ sigure”.

TERMEN DE DEPUNERE:

Termenul-limită de depunere a dosarelor de participare este 1 iunie 2023, ora 18:00.