Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral lansează Concursul „Biblio-R.A.F.T. electoral”Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) anunță despre lansarea Concursului pentru biblioteci cu genericul „Biblio-R.A.F.T. electoral”, desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE) implementat de Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Moldova.

Concursul se organizează cu scopul de a susține, stimula și promova ideile creative și originale în domeniul educației civice și electorale.

Termenii și condițiile de participare:

1.      Concursul se va desfășura în perioada 1 august 2022 - 15 noiembrie 2022.

2.      La concurs pot participa bibliotecile din Republica Moldova (sătești/comunale, orășenești, raionale/municipale, naționale, inclusiv bibliotecile care funcționează în cadrul unei instituții de învățământ) prin intermediul unui bibliotecar/unei bibliotecare.

3.      Dosarul de concurs trebuie să conțină:

a) informații succinte despre Bibliotecă și Participant/Participantă, care să includă:

- denumirea bibliotecii, localitatea în care activează, forma de organizare, anul fondării, număr de cititori deserviți anual;

- nume/prenume bibliotecar/bibliotecară, experiență de lucru, telefon, email.  

b) portofoliul activităților de educație civică și electorală cu indicarea pentru fiecare în parte a denumirii activității, formatului în care a fost organizată, profilul și numărul beneficiarilor direcți, descrierea succintă (etape de desfășurare), rezultate obținute, impact, linkuri/ înregistrări materiale multimedia (fișiere video, fotografii).

Dosarele expediate mai târziu de termenul limită NU vor fi admise la concurs.

În rezultatul evaluării, Comisia de concurs va realiza clasamentul dosarelor prezentate și vor fi desemnați câștigătorii/câștigătoarele. Premiile vor fi acordate în următoarele valori:

- Locul I: certificat cadou pentru procurarea tehnicii în valoare de 10 000 lei (zece mii de lei)

- Locul II: certificat cadou pentru procurarea tehnicii în valoare de 7 000 lei (șapte mii de lei)

- Locul III: certificat cadou pentru procurarea tehnicii în valoare de 5 000 lei (cinci mii de lei)

- Mențiune: certificat cadou pentru procurarea cărților în valoare de 1000 lei (una mie lei)

Termenii și condițiile de participare pot fi consultate în Regulamentul concursului accesând AICI

Pentru cei/cele interesați/interesate de a participa la concurs, CICDE organizează în data de 2 august ora 11.00 o sesiune de informare. Pentru participare vă rugăm completați chestionarul de AICI.   https://forms.gle/TLCjsH1B3jMcydS39

Persoana de contact: 

Marcela Roșca, nr. de telefon: 068818086, e-mail:  marcela.rosca@cicde.md.

Descrierea instituției:

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de Comisia Electorală Centrală în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova (mai multă informație www.cicde.md).  Educația civică și electorală este o direcție prioritară de activitate a instituției. Din 2018, CICDE implementează constant programe și activități de educație civică în bibliotecile din țară.