Anunț privind posibilitatea participării la Elaborarea si scrierea articolelor privind monitorizarea achizițiilor publice din domeniul educațional

Asociația Obștească „Părinți Solidari” invită părinții/persoanele interesate să participe la monitorizarea achizițiilor publice din domeniul educațional prin analiza acestora și expunerea ulterioară a rezultatelor în unul/mai multe articole. Prin această activitate, Asociația Obștească „Părinți Solidari” urmărește să încurajeze și să susțină eforturile părinților de a se implica activ în monitorizarea achizițiilor publice realizate de către instituțiile din domeniul educațional.

Activitatea are loc în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”. Proiectul are scopul de a crește nivelul de informare a societății privind procesul bugetar și procedurile de achiziție publică a Ministerului Educației și Cercetării și a altor nouă instituții din subordinea acestuia, respectiv,  promovarea bunelor practici și eficientizarea gestionării banilor publici din domeniul educațional. Pentru atingerea acestui obiectiv, care este și unul al societății, este necesară implicarea părinților și/sau altor părți interesate, afectate de ilegalitățile și corupția din sistem.

Elaborarea articolelor va fi realizată în perioada august – decembrie 2022, cu ajutorul unui mentor, care va oferi ghidare și suport părinților și/sau altor părți interesate în realizarea analizei și monitorizării achizițiilor publice, precum și în scrierea articolelor despre procedurile monitorizate. Această activitate va fi remunerată per articol.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru participare accesând următorul link.

Termenul limită pentru înscriere: 26 iulie 2022.

Pentru detalii suplimentare: Revenco Ala, director executiv, tel. 0796 60 035 sau Vera Acostandei– coordonator proiect, tel. 079 303 285, parinti.solidari@gmail.com, https://www.facebook.com/parintisolidari

Activitatea este parte a proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Articol adaugat de: Vera B.