Apel pentru videografi(-e), vloggeri(-e), creatori(-e) pentru video despre antreprenoriatul social pentru tineri / Приглашаем видеооператоров(-ок), влогеров(-ок), креативщиков(-ц) податься на создание видео-ролика о социальном предпринимательствеVideo AS

 

 

*

на русском ниже* 

[RO]

Apel pentru videografi, vloggeri, creatori pentru video despre antreprenoriatul social pentru tineri. 
Suntem în căutarea unei persoane sau echipe cu idei creative și inovative pentru realizarea scenariului într-un filmuleț scurt de 3-5 minute. 
Subiectul video-ului trebuie să transmită mesajul despre importanța antreprenoriatului social în rândul tinerilor din Republica Moldova. 

Obiectivele video-ului pot fi: 

 • Promovarea antreprenoriatului social, 
 • Încurajarea tinerilor să devină antreprenori(-oare) sociali(-e),
 • Devenirea un instrument de lobbare a funcționarilor publici.

Antreprenoriatul social poate fi un domeniu actual pentru tineri, care vor să lanseze afacerea proprie, dar să aducă și impact social în comunitatea sa. Acest video urmează să fie focusat pe campanie de advocacy și tineret. 

Noi așteptăm să recepționăm aplicațiile, care conțin următorul pachet de documente: 

 1. Scenariu scurt (trebuie să fie unic și inovativ pentru RM), 
 2. Oferta financiară, 
 3. Exemple de produse realizate și descrierea scurtă a experienței. 

Vă rugăm respectuos să aplicați prin transmiterea pachetului de documente la aina@ecovisio.org. Nu ezitați să transmiteți și întrebările dvs.
TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE: 8 mai, 2022. 

NOTE: 
*Vă rugăm să luați în considerare că ideea scenariul poate fi modificat ca să reprezinte complet valorile și priceperile Platformei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social.
*După legislația RM tinerii se consideră persoanele cu vârsta de 14-35 ani. 

Aici găsiți viziunea noastră referitor la antreprenoriatul social: 

Aici sunt paginile noastre de social media: 

—--
Acest apel face parte din activitățile Platformei pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social, administrate de „HUB-ul Antreprenorilor Sociali”, lansat de AO EcoVisio, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia. 

*********************

[PУ]

Приглашаем видеооператоров(-ок), влогеров(-ок), креативщиков(-ц) податься на создание видео-ролика о социальном предпринимательстве для молодежи.
Мы ищем человека или команду с креативными и нестандартными идеями для реализации сценария короткого 3-5 минутного видео-ролика.
Видео должно транслировать сообщение о важности социального предпринимательства в рядах молодежи из Республике Молдова.

Целями видео могут быть:

 • Развитие социального предпринимательства,
 • Поощрение молодых людей становиться социальными предпринимателями и предпринимательницами,
 • Лоббирование государственных служащих.

Социальное предпринимательство может быть актуальной сферой для молодых людей, которые хотят начать свой собственный бизнес, а также оказать социальное влияние на сообщество, в котором живут. Это видео будет посвящено адвокации и молодежи.

Ждем ваши заявки, которые должны содержать следующий пакет документов:

 1. Краткий сценарий (который должен быть уникальным и инновационным для Республики Молдова),
 2. Финансовое предложение,
 3. Примеры снятых ранее видео и продуктов, и краткое описание опыта.

Приглашаем вас податься с пакетом документов, отправив письмо на  aina@ecovisio.org. Присылайте также и ваши сообщения или вопросы по заданию.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 8 май, 2022. 

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: 
* Обратите внимание, что идея сценария может быть изменена в ходе обсуждения, для полного соответствия ценностям и навыкам Платформы развития социального предпринимательства в РМ
* Согласно законодательству Республики Молдова молодыми людьми считаются люди в возрасте 14-35 лет.

Здесь вы можете найти наше видение социального предпринимательства: 

А здесь наши странички в социальных сетях: 

—-
Данное объявление запущено в рамках Платформы по развитию Социального Предпринимательства под управлениям Хабом Социальных Предпринимателей, запущенным AO EcoVisio, при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией.