Concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un Laborator de alfabetizare digitală – LAD pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă

Fundația Terredes hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă.

Context 

Hub-ul pentru Protecția Copilului (ChildHub) este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor în domeniul protecției copiilor din Europa,  coordonat de Terre des hommes - Oficiul din Ungaria, având câte un coordonator local în 10 țări din Europa: Albania, Bulgaria, Bosnia/Herțegovina, Grecia, Kosovo, Moldova, România, Serbia, Ucraina.  

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacităților profesioniștilor în domeniul protecției copilului în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva copiilor, prin asigurarea accesului sporit la oportunități de învățare și rețele de suport la nivel național și regional (networking).  

Ca și comunitate de profesioniști, ChildHub are scopul de a crea un mediu sigur, educativ și incluziv pentru toți copiii, oferind instrumente și spațiu pentru dezvoltare, învățare continuă, comunicare și posibilitatea de a deveni parte a unei comunități regionale de practică puternice. 

În acest sens, Terre des hommes Moldova anunță un concurs de propuneri de proiect, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului”, pentru deschiderea și dotarea cu echipament tehnic a unui Laborator de alfabetizare digitală pentru beneficiarii din grupurile vulnerabile, inclusiv beneficiari de etnie romă. Cea mai interesanta propunere de proiect va beneficia de un suport financiar în valoare de 5000 Euro și metodologie pentru dezvoltarea instruirilor ce vor avea loc in acest spațiu.

Laboratorul de alfabetizare digitală (LAD) – este un spațiu de învățare deschis, accesibil, dotat cu echipament tehnic, care promovează și asigură alfabetizarea digitală a beneficiarilor din categoriile social vulnerabile (copii, adulți), inclusiv beneficiari de etnie romă, astfel încât aceștia să dobândească competențe digitale și de comunicare necesare pentru a-și spori șansele de educație și angajare în câmpul muncii. 

Cine poate aplica la concurs? 

Sunt eligibile organizațiile/instituțiile active în domeniul protecției copilului și familiei sau alte domenii conexe (de ex., educație),  organizații de tineret sau comunitare:  ONG-uri active în domeniu, instituții de învățământ, Centre de tineret, Centre comunitare, Biblioteci publice care fac parte din programul Novoteca,  incubatoare de afaceri, asociații de business, etc.

Criterii de eligibilitate a organizației/instituției: 

  • Este poziționată într-o regiune/comunitate compact sau dens populată de romi.
  • Existența unui spațiu pentru găzduirea Laboratorului (cerințe minime pentru spațiu: sală luminoasă, încălzită, cu o suprafață de minim 40 m2, accesibilă pentru copiii și tinerii din comunitate).
  • Existența rampei de acces pentru persoane cu necesități speciale.
  • Acces gratuit pentru toate categoriile de beneficiari, cu accent pe comunitatea de romi.
  • Disponibilitatea personalului de a fi persoane - resursă în bază de voluntariat în cadrul LAD.
  • Disponibilitatea personalului organizației/instituției de a participa la instruirile organizate de Tdh.
  • Capacitatea de a asigura mentenanța și verificarea regulată a echipamentului.
  • Capacitatea de a asigura durabilitatea serviciului (LAD) după încheierea proiectului.

Pentru a participa la CONCURS, vă rugăm să prezentați, până pe 27 august 2021, următoarele: 

  • Scrisoare de motivare în care să argumentați (pe o pagină) intenția dvs. de participare în proiect.
  • Formularul de aplicare (poate fi accesat AICI). 

Dosarul va fi expediat în format electronic la adresa veronica.pelivan@tdh.ch, cu mențiunea „Concurs LAD - Childhub”. Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.  

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: veronica.pelivan@tdh.ch  sau la numărul de telefon: +373 69 923 408  

Notă: Doar instituțiile/organizațiile selectate vor fi contactate.