Terre des hommes Moldova anunță concurs de angajare pentru redactori de limba română

Distribuie prietenilor:Terre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare în limba română

Fondată în 1960, Terre des hommes (Tdh) este o organizație elvețiană cu o contribuţie importantă la construirea unui viitor mai bun pentru copiii defavorizați și comunitățile din care provin. Tdh activează în Republica Moldova începând cu anul 2004 şi este dedicată întru satisfacerea necesităţilor copiilor şi este un participant indubitabil la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din ţară. 

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de redactare a materialelor tematice și publicațiilor în domeniile prioritare ale organizației. 

Termeni de referință:  

 • Limba pentru care se solicită servicii de redactare: română. 
 • Specificul materialelor care vor fi înaintate spre redactare: suporturi de curs, manuale, rapoarte și studii tematice, etc. 
 • Terminologia utilizată din domeniile: protecția copilului, drepturile copilului, justiția pentru copii, migrația, etc. 

* Persoanele fizice și juridice interesate pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de organizație accesând urmăoarele linkuri: www.tdh-moldova.md și https://www.facebook.com/tdhmoldova/  

Terre des hommes Moldova va încheia Contracte de Prestări Servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua redactări, reieșind din necesitățile organizației. 

Cerințe față de ofertanți:  

 • Cunoașterea excelentă a limbii române: ortografie, stilistică, morfologie; 
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: juridic, drepturile omului, electoral, educație civică, etc.; 
 • Experiență de redactare de minim 5 ani; 
 • Disponibilitatea de a presta servicii de redactare în termeni de timp restrânși. 

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 

Persoanele interesate trebuie să prezinte Oferta care va include: 

 1. Scrisoarea de intenție; 
 2. Pentru persoane fizice – CV-ul actualizat; 
 3. Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență; 
 4. Două referințe (persoane fizice sau juridice) care care au beneficiat de serviciile ofertantului și pot confirma expertiza; 
 5. Oferta financiară în MDL. 

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor: 

Servicii de redactare și corectură a textelor în limba română

Persoane fizice

Persoane juridice

   

Preț, MDL TVA 0%

Preț, MDL TVA 20%

Preț per pagină

     

* 1 pagină = 1800 caractere fără spații.

* Persoanele juridice aplicante vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA, cât și la cota TVA 0%.  


Criterii de selecție a ofertelor: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară competitivă, în concordanță cu expertiza ofertantului. 

Oferta trebuie completată în limba română şi expediată la adresa de e-mail:  [email protected], cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru servicii de redactare”. 

Data limită de depunere a ofertelor este 27 ianuarie 2021, ora locală 18:00. 

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.  

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.  

Relații la telefon: 022 23 80 39 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.