Termen extins: APSCF contractează servicii de consultanță în domeniul planificării strategice_concurs deschis pentru consultanți individuali, consorțiu sau companii atât din Republica Moldova cât și din România

Distribuie prietenilor:APSCF contractează servicii de consultanță în domeniul planificării strategice. În acest sens, selectăm consultanți individuali, consorțiu sau companii atât din Republica Moldova cât și din România.

 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 58 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe detalii accesați http://aliantacf.md/

APSCF este în căutarea unui expert/e pentru elaborarea Planului strategic al APSCF pentru perioada 2021-2025.

 1. Obiectivele consultanței:
 • Analiza Planului strategic al APSCF pentru anii 2015-2020, planurilor și rapoartelor anuale de activitate pentru perioada 2015-2020 și altor documente necesare planificării strategice.
 • Consultarea/ intervievarea partenerilor guvernamentali și de dezvoltare ai APSCF, membrilor Consiliului Coordonator și organizațiilor membre.
 • Facilitarea unui proces participativ de consultare și validare a rezultatelor cu membrii Consiliului Coordonator și organizațiile membre APSCF;
 • Elaborarea planului strategic al APSCF pentru 2021-2025, inclusiv cadrul de M&E.

 

 1. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

Activitățile urmează a fi realizate în perioada septembrie - decembrie 2020.

În scopul implementării obiectivelor stabilite consultantul urmează să considere activitățile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

 1. Livrabile și termene limită
 

Activități

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.       

Definitivarea metodologiei și a planului de lucru

Metodologie elaborată

Plan de lucru

2 zile septembrie

2.       

Consultarea documentelor de referință:

·         Plan strategic 2015-2020

·         Planuri anuale de activitate

·         Rapoarte anuale de activitate

Rezumatul constatărilor identificate în baza analizei documentelor

6 zile septembrie - octombrie

3.       

Consultarea membrilor APSCF, partenerilor de dezvoltare și guvernamentali:

·           Organizare interviuri/sondaj online

·           Procesarea informațiilor acumulate

Interviuri realizate

Chestionare colectate

Raport cu date analizate

6 zile

octombrie

4.       

Facilitarea unui atelier de 3 zile de planificare participativă cu organizațiile membre

·          Elaborarea agendei

·          Moderarea atelierului și colectarea informațiilor

·          Procesarea informațiilor acumulate

Agenda atelier

Raport post eveniment

7 zile

noiembrie

5.       

Elaborarea draftului Planului Strategic al APSCF pentru anii 2021-2025.

Draft Plan strategic elaborat

7 zile

noiembrie

6.       

Consultarea draftului Planului Strategic cu membrii Consiliului Coordonator al APSCF

Plan strategic final

1 zi

decembrie

7.       

Definitivarea Planului strategic și prezentarea acestuia la Adunarea Generală pentru aprobare

Prezentare PPT

1 zi

decembrie

TOTAL:

zile

30

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

 

 1. Calificare și experiență
 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane și altele relevante;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cercetător / evaluator de proiecte / politici / structuri, elaborarea planurilor strategice etc.
 • Cunoștințe avansate în domeniul drepturilor omului, în special protecției copilului;
 • Cunoașterea contextului și sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova;
 • Experiență avansată de elaborare și redactare în limba română a rapoartelor, documentelor de politici, strategiilor etc;
 • Experiență de lucru cu organizațiile societății civile naționale și internaționale.
 1. Managementul consultanței

Consultantul/consorțiu/compania va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre și va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/consorțiu/companie.

 1. Condiții de depunere a dosarului

 

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în USD. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice – se va prezenta suma per zi de consultanță, în USD. 

Oferta financiară în cazul experților internaționali va conține bugetul total estimat în USD, precum și o defalcare detaliată a itemilor din buget după cum urmează:

 • Taxă de consultanță zilnică, înmulțită cu zilele lucrătoare, astfel cum sunt indicate în tabelul livrabilelor;
 • Costuri de călătorie internațională (călătorie în clasa econom) și transport local;
 • Diurna (cazare și alimentație);
 • Alte costuri, taxe, cheltuieli aplicabile.

Costurile de călătorie trebuie să includă cazarea, alimentația și cheltuielile de transport internațional și local. Costurile de călătorie convenite în contractul semnat nu sunt negociabile. Consultantul va fi responsabil pentru asumarea costurilor pentru obținerea vizelor și asigurare, dacă este necesar.

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea dosarelor –18 septembrie 2020, ora 18:00.

 

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] cu indicare la subiectul mesajului "Oferta servicii de consultanță - planificare strategică".

Pentru informații suplimentare contactați:

Carolina Buzdugan, Secretar General, APSCF +37369833125.

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.

APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.