Termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit

Distribuie prietenilor:


Data anunţării: 20 noiembrie 2019

Data – limită: 02 decembrie 2019, ora 17.00

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a petrece audit financiar organizațional pentru anul 2019.

Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar conform standardelor pentru 1 an (anul 2019), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicităţii informaţiilor prezentate în rapoartele financiare.

Termenii și modul de prezentare ale ofertei:

 • oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: mun. Cahul, str. Negruzzi 46, etaj II;
 • oferta se prezintă în original până la data de 02 decembrie 2019, ora 17.00 la sediul Beneficiarului, menționat mai sus;
 • oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46), dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la litera b);
 • fiecare aplicant prezintă doar o singură ofertă;
 • pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar companiile interesate pot să se prezinte la sediul CRAION CONTACT-Cahul.

Oferta cîștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

 • perioada de efectuare a auditului;
 • obligativitatea desfăşurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil)
 • termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităţilor financiare anuale;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • prețul serviciilor de audit;
 • experiența în domeniul dat de minim 5 ani.

Pe lîngă oferta financiară, dosarul va mai include:

 • copia certificatului de înregistrare;
 • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;
 • copia certificatului de auditor cu experiență de minim 5 ani;
 • CV-ul companiei de audit.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 02 decembrie, orele 17.00.

Telefon de contact: 0 299 84842, 84843, email: contact_cahul@yahoo.com sau strelciucs@yahoo.com

Persoana de contact: Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

CRAION CONTACT-Cahul va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet