Termeni de Referință (ToR) pentru Cercetarea privind Rolul UE în Îmbunătățirea Democrației și Angajamentului Tinerilor în MoldovaTermeni de Referință (ToR) pentru Cercetarea privind Rolul UE în Îmbunătățirea Democrației și Angajamentului Tinerilor în Moldova

CNTM selectează un expert sau echipă/grup de experți independenți sau afiliați unei organizații profit sau non-profit, care vor elabora un raport tematic cu privire la rolul UE în îmbunătățirea democrației și angajamentului tinerilor în Moldova.

1. Informații despre Proiect

Titlul Proiectului: Rolul UE în Îmbunătățirea Democrației și Angajamentului Tinerilor în Moldova
Durata Proiectului: 01/07/2024 – 30/09/2024
Contextul și Background-ul Proiectului:
Proiectul „CompletEU” are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la mecanismele de extindere ale UE, educarea cetățenilor cu privire la avantajele acestora și întărirea parteneriatelor și rețelelor de cooperare între tinerii din diferite regiuni geografice și dincolo de granițe. Acesta va împuternici tinerii din toată Europa să creeze o viziune comună pentru viitorul continentului. Proiectul va reuni tineri din țările UE, precum și din Balcanii de Vest și țările Parteneriatului Estic cu scop de învățare și schimb de bune practice în domeniu. CompletEU prevede realizarea unei cercetări pe tema păcii și democrației în diferite regiuni europene, desfășurarea de activități de consolidare a capacităților pentru tinerii europeni și le va permite acestora să pledeze pentru un viitor mai complet al Uniunii Europene. Inițiativa este realizată în cadrulgrantului Erasmus+ oferit de EACEA și va fi implementat între 1 decembrie 2023 și 30 noiembrie 2025.

2. Scop și Obiective

Scopul Cercetării:
Colectarea de date privind percepțiile tinerilor asupra dezvoltării democratice a Moldovei și rolul lor în acest proces, în contextul extinderii și cooperării UE și elaborarea unui raport tematic constatator.

Obiective:

 • Evaluarea opiniei privind aplicarea consecventă și echitabilă a legilor și impactul sprijinului UE în consolidarea statului de drept.
 • Identificarea nevoilor economice ale tinerilor și evaluarea eficacității programelor educaționale ale UE în creșterea înțelegerii cetățeniei democratice.
 • Evaluarea percepțiilor asupra democrației, participarea în activități civice și influența sprijinului UE asupra acestor procese.
 • Evaluarea percepțiilor asupra corupției și rolul inițiativelor UE în îmbunătățirea transparenței și reducerea corupției.
 • Examinarea încurajării participării politice a tinerilor și impactul programelor UE în creșterea angajamentului politic și implicării civice în rândul tinerilor.

3. Domeniul de Activitate

Acoperire Geografică:
Republica Moldova

Grupul Țintă:
1200 persoane cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, asigurând o distribuție egală pe vârste, gen și profil social. 

4. Metodologie

Metode de Cercetare:
Metode mixte, inclusiv focus grupuri, sondaje online, cercetare de birou și analiză cantitativă a datelor, utilizând cercetări deja existente pe aceste subiecte. Dar aplicantul rămâne să vină cu propria viziune asupra metodologiei de lucru ce urmează să o aplice.

Plan de Eșantionare:
Analiza se va baza pe următoarele subgrupe: sex, categorie de vârstă, locație (rural/urban și periurban), nivel de educație și persoane cu dizabilități, în același timp asigurând reprezentanți din diverse medii, inclusiv viziuni economice și politice diferite.

5. Livrabile

Livrabile Așteptate:

 • Raport de cercetare bazată pe evidențe;
 • Recomandări de politici.

Termen:

Evaluarea necesită 30 de zile lucrătoare în perioada iulie – septembrie 2024.

Livrabile așteptate:

 • Raportul preliminar să fie depus până la 30 august
 • Raportul final să fie depus până la 30 septembrie

6. Componența și Calificările Echipei

Cerințe pentru Echipă:

 • Expert în politici publice; 
 • Expert în politici de tineret; 
 • Analist și expert în colectarea datelor;
 • Alți membri ai echipei sunt bineveniți.

Persoanele care aplică individual, trebuie să dețină cumulativ toate competențele sus menționate.

7. Procesul de Aplicare

Criterii de Eligibilitate:

 • cunoașterea domeniului și mecanisme de participare decizională a tinerilor și rolul acestora în aceasta;
 • cunoașterea specificului și particularitățile de dezvoltare a sectorului de tineret la nivel național și european;
 • abilități excelente de analiză și scriere, documentare;
 • activități anterioare de cercetare în colaborare cu instituții și organizații ce activează în domeniu;
 • experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;
 • cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • posedarea limbii engleze este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Mostră de viziune pentru raport;
 • Oferta financiară (brut) care va include costul final pentru produs;
 • Trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu;
 • CV-ul aplicantului/organizației/ echipei.

Termenul de Depunere:
Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 30 iunie 2024, prin e-mail la corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Expert Raport tematic cu privire la rolul UE în îmbunătățirea democrației și angajamentului tinerilor în Moldova”.  

8. Criterii de Evaluare

Propunerile/dosarele candidaților vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. Experiență în Evaluarea Politicilor Publice (25 puncte)
  • Experiență demonstrată în evaluarea politicilor și proiectelor publice.
 2. Cunoașterea Sectorului de Tineret și experiența relevantă în lucru cu tinerii (25 puncte)
  • Înțelegerea sectorului de tineret din Moldova și a rețelei consiliilor locale de tineret.
 3. Abilități de Comunicare și Interacțiune (10 puncte)
  • Abilitatea de a comunica și interacționa eficient cu reprezentanții societății civile și părțile interesate.
 4. Viziune și Metodologia Propusă (20 puncte)
  • Viziune și  metodologiei de cercetare propuse sunt clare și focusate pe rezultate tangibile și inovotoare..
 5. Oferta Financiară în formă brută (20 puncte)
  • Eficiența costurilor și claritatea propunerii de buget.

Total: 100 puncte

9. Informații de Contact

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul proiectului, Roman Banari, la adresa de e-mail roman.banari@cntm.md