BNM anunță concurs pentru postul vacant de director-adjunct al Departamentului Supraveghere BancarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de director-adjunct al Departamentului Supraveghere Bancară

Scopul general al activității Departamentului supraveghere bancară: supravegherea activității băncilor din Republica Moldova, ale sucursalelor și filialelor acestora stabilite în alt stat și ale sucursalelor băncilor din alt stat stabilite în Republica Moldova, a societăților de asigurare sau de reasigurare si  sucursalelor societăților de asigurare sau de reasigurare dintr-un stat terț, a altor participanți profesioniști  pe piața asigurărilor, utilizând abordările bazate pe risc, fiind orientate spre prevenirea riscurilor in viitor.

Scopul general al postului: Acordarea suportului Directorului Departamentului în gestionarea activităţii Departamentului, și anume in domeniul bancar, iar in lipsa lui îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale acestuia, astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea realizării atribuției de bază a Băncii Naționale a Moldovei în domeniul  supravegherii.

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1. Studii superioare în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova); pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară şi/sau instituţiile de învăţământ respective;

2. Experienţă de muncă de minim 6 ani în domeniul financiar-bancar sau audit;

3. Experiență în poziții manageriale de minim 4 ani;

4. Cunoştinţe privind:

 • Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi actele normative în domeniul activității și supravegherii bancare, evidenţei contabile în sistemul bancar al Republicii Moldova;
 • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
 • Cunoștințe generale în domeniul raportărilor prudențiale.

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;

6. Competențe digitale avansate;

7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, managementul performanței, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii postuniversitare;
 • Participarea în proiecte majore;
 • Calificari profesionale cu deținerea statutului de membru al organizației emitente.

Principalele atribuții funcţionale 

Directorul-adjunct al Departamentului acordă suport Directorului Departamentului prin realizarea următoarelor atribuții:

 • coordonarea realizării funcțiilor de serviciu ale Departamentului, si anume in domeniul bancar, iar in lipsa lui îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale acestuia;
 • înaintarea propunerilor referitor la perfecționarea legislației bancare, actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei referitoare la supravegherea bancară;
 • coordonarea activității cu alte subdiviziuni ale BNM;
 • asigurarea colaborării în domeniul supravegherii cu organizațiile financiare internaționale și alte instituții naționale și internaționale;
 • asigurarea gestiunii personalului din subordine, dezvoltarea profesională continuă și performanța activității acestuia.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 27 februarie 2024.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie (este disponibilă din surse publice):

1.     Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.     Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

3.     Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016;

4.     Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP).

5.    Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;

 1.    Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0