Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager pe Social MediaCoaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager pe Social Media

Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ deschide un concurs pentru postul de Manager pe Social Media

Durata proiectului: 1 an

Scopul principal: Gestionarea și dezvoltarea prezenței proiectului pe rețelele sociale și pe site-ul coaliției, creșterea implicării audienței și promovarea misiunii coaliției.

Responsabilități principale:

 • Dezvoltarea și implementarea strategiei de conținut pe rețelele sociale și pe site.
 • Gestionarea conturilor proiectului pe diverse platforme de social media.
 • Monitorizarea și analiza eficienței conținutului.
 • Interacțiunea cu audiența și gestionarea comunității.
 • Colaborarea cu membrii coaliției pentru crearea unei strategii de comunicare unificate.

Calificări necesare:

 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză.
 • Experiență în social media și gestionarea conținutului.
 • Abilități analitice și de monitorizare a rețelelor sociale.
 • Creativitate și orientare spre rezultate.
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor și terminologiei activismului LGBT+.

Detalii Contract:

 • Tip de angajare: Part-time;
 • Salariu: 600 Euro (net) pe lună;
 • Locație: cu posibilitatea de muncă la distanță.

Cum să aplicați:

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție cu tema „Concurs pentru postul de Manager pe Social Media” la adresa de email eeclgbtequality@gmail.com până la 15.12.2023.

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Менеджер по Социальным Сетям

Срок проекта: 1 год

Основная цель: Управление и развитие присутствия проекта в социальных сетях и на сайте коалиции, увеличение вовлеченности аудитории и продвижение миссии коалиции.

Основные обязанности:

 • Разработка и реализация стратегии контента в социальных сетях и на сайте.
 • Управление аккаунтами проекта в различных социальных медиа платформах.
 • Мониторинг и анализ эффективности контента.
 • Взаимодействие с аудиторией и управление сообществом.
 • Сотрудничество с членами коалиции для создания единой коммуникационной стратегии.

Необходимые квалификации:

 • Знание русского и английского языков.
 • Опыт работы в социальных медиа и управлении контентом.
 • Навыки аналитики и мониторинга социальных сетей.
 • Креативность и ориентированность на результат.
 • Знания в области прав и терминологии ЛГБТ+ активизма.

Детали Контракта:

 • Тип занятости: Неполный рабочий день;
 • Зарплата: 600 Евро (нетто) в месяц;
 • Местоположение: с возможностью удалённой работы

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо c темой «Конкурс на вакансию Менеджер по Социальным Сетям» на электронный адрес eeclgbtequality@gmail.com до 15.12.2023.