HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul violenței în bază de genHelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul violenței în bază de gen

HelpAge International angajează Expert(ă) în domeniul violenței în bază de gen

Funcția anunțată: Expert(ă) în domeniul violenței în bază de gen

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract prestări servicii pe durată de 4 luni

Perioada de lucru estimată: începând cu luna noiembrie 2023

Termen limită pentru aplicare: 16 noiembrie 2023

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

În perioada noiembrie-februarie 2023, HelpAge International implementează proiectul: “Enhance protection, resilience and social inclusion of Ukrainian refugees and vulnerable host communities in the Republic of Moldova through strengthening the comprehensive GBV prevention and response mechanisms, social protection and health system” cu suportul UNFPA, finanțat de Marea Britanie, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La moment, în cadrul proiectului sus-menționat, suntem în căutarea unui(ei) Expert(ă) capabil(ă) să faciliteze sesiuni de informare pentru vârstnici privind accesul la servicii și drepturile lor, cu accent pe prevenirea și combaterea violenței  în bază de gen (drepturile succesorale, donația, dreptul la pensie, serviciile sociale, protecția victimelor violenței în familie ș.a. vor fi agreate în comun) .

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Elaborarea Agendei și materialelor de suport pentru participanți (numere de telefoane și pagini de internet utile pentru beneficiarii sesiunilor de informare).
 • Elaborarea prezentărilor pentru sesiunile de informare și altor materiale vizuale (video, dacă aveți disponibile).
 • Facilitarea a câte 2 sesiuni de informare offline [10 în perioada noiembrie-decembrie 2023 și alte 10 în perioada ianuarie-februarie 2024 (20 în total)] pentru grupuri de vârstnici în 10 localități ale Republicii Moldova (fiecare din cele 2 sesiuni vor fi pe tematici diferite, iar la final se va rezerva o oră pentru a răspunde la întrebările beneficiarilor).

.

 • Călătorii spre 10 localități din proiect.
 • Elaborarea raportului pe serviciul prestat (un raport pentru perioada noiembrie-decembrie 2023 și al doilea pentru perioada ianuarie-februarie 2024 ).

Calificări și experiență

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale, științelor socio-umane, dreptului, administrației publice, sau alte studii relevante domeniului.
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Experiența de lucru cu vârstnicii și cu victime ale violenței va constitui un avantaj.
 • Cunoașterea legislației în domeniul egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie va constitui un avantaj.
 • Fluență în limba română și rusă.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint, experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;
 • Oferta de preț - Suma netă per zi indicată în MDL cu specificarea dacă dețineți patentă.
 • Disponibilitatea de a efectua 10 călătorii în teritoriu în perioada noiembrie-decembrie 2023 și alte 10 în perioada ianuarie-februarie 2024.
  • costurile de tipărire a materialelor, transportul – vor fi acoperite de HelpAge, nu trebuie incluse în oferta de preț.

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 16 noiembrie 2023, la adresa de email: officehelpage@gmail.com  cu titlul ” Expert(ă) în domeniul violenței în bază de gen”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: 060450560, persoană de contact Rusu Renata

În conformitate cu Politica de Protecție:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.