BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal responsabil de controlul derulării achizițiilor publice în BNMBNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal responsabil de controlul derulării achizițiilor publice în BNM

Scopul Direcției achiziții și management contracte:
Asigurarea unui proces legal și eficient de achiziții de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile BNM.

Obiectivele postului:

- Organizarea activității sale în modul în care Direcția să aducă plus valoare sporită BNM;

- Aplicarea calităților de profesionalism, competență și eficiență sporită;

- Contribuție la asigurarea unui mediu constructiv, progresiv și amiabil de conlucrare în cadrul Direcției, cu subdiviziunile BNM și persoanele terțe relevante (juridice și fizice);

- Gestiunea eficientă a timpului de muncă și a sarcinilor de muncă;

- Inițiativă pentru formularea de propuneri/soluții noi întru asigurarea legalității activității;

- Perfecționare și dezvoltare profesională continuă;

- Transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale către funcționarii Direcției.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova). În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau în instituţiile de învăţământ respective;
 2. Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic;
 3. Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
 4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat;
 5. Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate a BNM/Direcției;
 6. Cunoașterea limbii române la nivel avansat și a limbii engleze la nivel mediu/avansat;
 7. Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ intern.

Abilități, competențe și atitudini:

a)     Auto organizatorice, auto motivare, de a activa eficient în echipă.

b)     Gândire logică, tact și pricepere, perseverență.

c)     Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres.

d)     Comunicare verbală și în scris, putere de convingere.

e)     Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.

f)      Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.

g)     Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.

h)     Atent la detalii, să nu repete aceleași erori de mai multe ori.

i)      Abilități de autoverificare și autoperfecționare profesională continuă.

j)      Să nu aibă antecedente penale.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice;
 2. Cunoașterea unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

 1. Implementează și participă la dezvoltarea cadrului normativ de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM, inclusiv monitorizarea realizării planului de achiziție și încheierii contractelor de achiziții publice.
 2. Conlucrează cu personalul din alte subdiviziuni BNM în vederea elaborării contractelor de achiziție / acordurilor adiționale, în scopul asigurării respectării legislației.
 3. Monitorizează toate etapele procesului de atribuire și executare a contractelor de achiziție încheiate între BNM și terți conform Planului anual de achiziții.
 4. Derulează proceduri de achiziții publice dintr-o singură sursă, precum și alte proceduri de achiziții publice în caz de necesitate stringentă.
 5. Participă la elaborarea în proiect a planurilor/rapoartelor trimestriale de activitate, alte planuri/rapoarte de competența DAMC.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 octombrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022 822 245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995;
 2. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 3. Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.
 4. Ordinele Ministrului Finanțelor în domeniul achizițiilor publice.
 5. Practica Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0