BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contenciosBNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios

Scopul și atribuțiile de bază ale postului:

Jurisconsultul coordonator al Direcției avizare juridica si contencios asigură îndeplinirea sarcinilor trasate şi activităților atribuite Direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridica si contencios: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări, ordonanţe etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile de supraveghere și rezoluție bancară, autorizare a operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8,5.

2.  Experiența profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin un an în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;

3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (cel puțin nivel de bază - B1 vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul-limită pentru depunerea CV-urilor este: 05 octombrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată să fie consultată de candidat, înainte de concurs:

1. Constituția Republicii Moldova

2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara

5. Legea nr.982/2000  privind accesul la infomaţie

6. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor

7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor

8. Codul civil al RM nr.1107/2003

9. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni

10. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0