CNPAC anunță concurs pentru funcția de consultant juridic în cadrul serviciului de audiere a copiilor în condiții specialeCNPAC anunță concurs pentru funcția de consultant juridic în cadrul serviciului de audiere a copiilor în condiții speciale

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Începând cu anul 2014, CNPAC prestează servicii de asigurare a audierii în condiții speciale a copiilor victime/martori ai infracțiunilor în contextul art. 1101 Cod de procedură penală, în raioanele din zona de Centru a Republicii Moldova, iar din anul 2022 – în zona de Nord a țării.

În contextul asigurării funcționalității serviciului de audiere prestat de CNPAC pentru raioanele din zona de Centru a țării, lansăm concurs pentru angajarea unui consultant juridic.

Perioada de angajare: octombrie 2023 – decembrie 2024.
Locul de muncă: or. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2.
Program: 40 ore pe săptămână, de luni până vineri, în intervalul 9:00-18:00.
Scopul funcției: Asigurarea principiilor de justiție prietenoasă copiilor în procesul de audiere a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, realizate cu suportul CNPAC.

Consultantul juridic va fi responsabil de:

Planificarea și organizarea audierilor în condiții speciale ale copiilor victime/martori ai infracțiunilor în incinta CNPAC.
Asigurarea comunicării între organele de urmărire penală/de drept şi intervievatorii CNPAC în vederea participării acestora la realizarea audierilor copiilor;
Înregistrarea sesizărilor de audiere și întocmirea dosarul copilului audiat.
Menținerea registrului de evidență a audierilor realizate cu participarea intervievatorilor CNPAC;
Asigurarea funcționalității echipamentului specializat pentru audierea copiilor în condiții speciale din incinta spațiului de audieri al CNPAC;
Asistă tehnic desfășurarea audierii în condiții speciale în incinta spațiului de audiere al CNPAC;
Asigurarea cu suporturi informaționale standard pentru înregistrarea audierilor (CD-R/DVD) suficiente, ținerea evidenței acestora;
Sesizarea conform procedurilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistență și monitorizare copiilor victime și potențiale victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului, în cazul identificării pericolului iminent pentru copilul audiat în incinta CNPAC;
Acordarea asistenței juridice primare reprezentantului legal/persoanei de încredere a copilului, după caz – copilului;
Monitorizarea cauzelor penale în care au fost realizate audierile copiilor.

Cerințe față de candidat:

Studii superioare în drept;
Cunoștințe a legislației din domeniul protecției copilului, în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiunilor, a procedurilor penale, asistenței juridice garantate de stat.
Minim un an de activitate în domeniul juridic.
Cunoaștere obligatorie a limbii române, limba rusă- un nivel lucrativ;
Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului/drepturilor copilului și/sau organizații necomerciale, constituie un avantaj.

Dosarul candidatului va include:

CV-ul candidatului/ei;
Copia diplomei/diplomelor de studii;
Scrisoare de intenție;
Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email concurs@cnpac.md cu mențiunea „Aplicare concurs”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa dteberneac@cnpac.md sau la nr. 079880211.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.
CNPAC încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 18 septembrie 2023

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.