Angajăm consultant/ă pentru promovarea și facilitarea procesului de angajare și diminuare a șomajului în rîndul romilor la nivel local în 3 localități dens populate de persoanele de etnie Romă din Republica Moldova (mun. Bălți; mun. Edineț; mun. Soroca),        Termeni de referința                        

Promovarea și facilitarea procesului de angajare și diminuare a șomajului în rîndul romilor la nivel local în 3 localități dens populate de persoanele de etnie Romă din Republica Moldova (mun. Bălți; mun. Edineț; mun. Soroca), conform Programului pentru susținerea populației de etnie Romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (aprobat prin HG 576/2022[1]).

 1. Context

Pe parcursul anului 2023, Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” din Republica Moldova implementează proiectul „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”. Iniţiativa are scopul de a consolida capacitățile Coaliţiei „Vocea Romilor” în elaborarea şi evaluarea politicilor publice la nivel național și local, inclusiv în implementarea Programului pentru susținerea populației de etnie Romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (aprobat prin HG 576/2022[2]). Proiectul este implementat cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

În cadrul proiectului „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, AO Coaliția „Vocea Romilor” își propune promovarea și facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii și diminuarea ratei șomajului în cadrul comunității rome (comunitate cu profil complex de vulnerabilitate) la nivel local– în 3 localități dens populate de persoane de etnie Romă din Republica Moldova[3].

 1. Obiectiv

Pentru diminuarea șomajului în cadrul comunității rome (comunitate cu profil complex de vulnerabilitate) la nivel local, AO Coaliția „Vocea Romilor” anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă, care va facilita și promova procesul de angajare în câmpul muncii a romilor la nivel local în 3 localități dens populate de persoanele de etnie Romă din Republica Moldova.

 1. Livrabile

În rezultatul implementării sarcinilor stipulate în capitolul „Obiectiv” al prezentului document, consultantul/-a va livra AO Coaliția „Vocea Romilor” următoarele activități/rezultate/produse:

 1. Efectuarea a 3 vizite per localitate în total 9 vizite realizate (transport asigurat de CVR)
 2. Analiza ofertei aferente locurilor de muncă disponibile/vacante, expuse de către subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (STOFM) în aceste localități.
 3. Cartografierea profilului multidimensional al comunității rome pentru identificarea numărului de persoane rome apte de muncă și nivelul de studii (vârsta 18–55 ani).
 4. Elaborarea unui Plan de intervenții cu acțiuni comune la nivelul subdiviziunilor teritoriale de ocuparea forței de muncă. Documentul trebuie să includă următoarele componente:
  • Întroducere;
  • Analiza situației;
  • Planul de acțiuni (obiectiv, acțiuni; instituția responsabilă, partenerul de cooperare, termeni de realizare);
  • Recomandări pentru APL/STOFM/Mediatorul Comunitar Rom. Inițierea și asigurarea unui dialog constructiv cu înterprinderile care au locuri de muncă vacante – în scopul promovării și facilitării procesului de angajăre a persoane de etnie romă.
  • Facilitarea procesului de angajare a cel puțin 10 persoane de etnie romă.

 

 1. Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului AO Coaliția „Vocea Romilor”.

 1. Cerințe fată de oferta financiară

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea produsului. Oferta va fi prezentată în MDL și va conține suma brută.

 1. Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada iunie – octombrie 2023. Numărul maxim de zile care pot fi tarifate pentru realizarea sarcinii este de 50 zile.

 1. Cerințe fată de candidat
 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul politici incluzive de angajare în câmpul muncii.
 • Experiență minimă de trei ani de lucru în domeniul protecției drepturilor omului. Experiența promovării drepturilor minorităților, în particular drepturilor persoanelor de etnie Romă, va reprezenta un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române. Adiţional, cunoaşterea altor limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv romani, rusa, constituie un avantaj.
 • În cazul candidaţilor cu calificări similare, prioritate vor avea candidaţii de etnie romă sau persoanele care aparţin grupurilor sub-reprezentate în Republica Moldova inclusiv tineri, persoane cu dizabilităţi, femei, persoane din mediul rural. Aceasta constituie o măsură specială temporară.

8. Procedura de aplicare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisorea de intenție;
 • Oferta financiară (semnată și datată) reieșind din numărul de zile estimate şi onorariul brut per zi.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: vocearomilor@gmail.com cu mențiunea „Consultant în promovarea și facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor de etnie Romă” până la data de 15 iunie 2023.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică allamarin7@yahoo.com

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133208&lang=ro

[2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133208&lang=ro

[3] mun. Bălți; mun. Edineț; mun. Soroca.

Articol adaugat de: Coaliția Vocea Romilor
Alte articole de la acest autor: