Asociația judecătorilor din Republica Moldova anunță un concurs pentru funcție Asistent Manager (secretar)                                                                                                          ANUNȚ

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de Asistent Manager (secretar).

Cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul juridic sau administrativ;
 • Experiență relevantă în domeniu de minimum 1 an;
 • Cunoștințe solide de legislație și proceduri juridice;
 • Abilități excelente de comunicare și organizare a activității administrative;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză la nivel avansat;
 • Capacitate de lucru în echipă și adaptabilitate la sarcini multiple.

Responsabilități:

 • Gestionarea corespondenței și a documentelor administrative;
 • Asigurarea secretariatului și a protocolului în cadrul Asociației;
 • Pregătirea și redactarea rapoartelor, notelor și documentelor de lucru;
 • Programarea și organizarea întâlnirilor, ședințelor și evenimentelor;
 • Monitorizarea termenelor limită și respectarea procedurilor interne;
 • Colaborarea cu membrii Asociației și cu partenerii externi.

Pentru a participa la concurs, candidații sunt rugați să depună următoarele documente:

 • CV actualizat, cu menționarea experienței relevante și a studiilor absolvite;
 • Scrisoare de intenție, în care să se prezinte motivația pentru ocuparea funcției de Asistent Manager (secretar);
 • Copii ale diplomelor de studii și alte documente relevante.

Procesul de selecție va consta în evaluarea CV-urilor, susținerea unui interviu și a unui test de evaluare a cunoștințelor și aptitudinilor necesare pentru funcția de secretară.

Dosarele de candidatură vor fi expediate prin e-mail la adresa ajrm.moldova@gmail.com .

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 11 iunie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Asociația Judecătorilor din Republica Moldova prin e-mail la adresa ajrm.moldova@gmail.com

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova încurajează diversitatea și promovează principiul egalității de șanse. Toate candidaturile vor fi tratate cu confidențialitate și vor fi evaluate în conformitate cu criteriile de selecție stabilite de către Asociație.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și vă așteptăm să faceți parte din echipa noastră!

Președintele Asociației Judecătorilor din Republica Moldova
Victor Sandu