Specialist tehnic Proiectul de Dezvoltare a Sistemului ElectroenergeticUCIPE este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii, în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează Specialist tehnic responsabil de organizarea şi îndeplinirea în timp util a tuturor activităților de ordin tehnic în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE), implementat de UCIPE în conformitate cu Acordurile de Finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID). Proiectul PDSE susține programul general sta­bilit de Guvernul Republicii Moldova pentru interconectarea sincronă a sistemului electroener­getic al țării la piaţa europeană unică de energie electrică prin intermediul ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).

Responsabilități specifice funcției:

 

 • Elaborarea/ revizuirea specificaţiilor tehnice pentru licitaţiile de proiectare, livrare şi instalare a facilităţilor, Termenilor de Referinţă, rapoartelor de evaluare tehnică spre semnare de către Grupul tehnic de evaluare a ofertelor, precum şi altor documente tehnice;
 • Evaluarea documentelor aferente lucrărilor de construcţie, proiectarea, livrarea şi instalarea fa­cilităţilor;
 • Examinarea desenelor tehnice, devizelor de cheltuieli, a costurilor şi altor date tehnice rele­vante;
 • Acordarea asistenţei la elaborarea sau, după caz, elaborarea documentelor de licitaţie/contrac­telor de consultanţă şi pentru lucrările de construcţie;
 • Participarea în cadrul monitorizării procesului de achiziţie şi de evaluare a ofertelor, în confor­mitate cu criteriile stabilite în documentele de licitaţie;
 • Supravegherea progresului de implementare a contractelor, prin desfăşurarea vizitelor regulate la obiecte/şi elaborarea rapoartelor de inspectare a lucrărilor în urma vizitelor de lucru în teren;
 • Monitorizarea procesului de executare a contractelor vizavi de livrarea serviciilor şi echipa­mentelor, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului/facilităţilor, utilizarea eficientă a echipamentelor finanţate din cadrul proiectului, precum şi executarea tuturor activităţilor în conformitate cu programul de lucru convenit/agreat;
 • Evaluarea progresului realizat şi compararea acestuia cu programul de lucru planificat;
 • Examinarea documentelor spre plată pentru lucrările finalizate şi bunurile livrate, Ordinelor de schimbare, acordurilor adiţionale la contracte şi monitorizarea executării în timp util a cerinţelor documentaţiei de proiect, standardelor naţionale şi reglementărilor în construcţie, inclusiv cali­tatea şi scopul lucrărilor, lucrărilor finalizate şi echipamentelor livrate în cadrul contractelor şi emiterea documentelor corespunzătoare;
 • Examinarea soluţiilor tehnice selectate pentru sub-proiecte, evaluarea unor posibile îmbunătă­ţiri după necesitate, identificarea şi înregistrarea deficienţelor şi defectelor minore şi semnifi­cative, precum şi măsurilor de înlăturare/remediere corespunzătoare;
 • Colaborarea cu Consultanţii locali şi internaţionali şi Beneficiarul în elaborarea documentelor tehnice de proiect, revizuirea şi editarea traducerilor în limba engleză şi română a tuturor docu­mentelor tehnice, în special, schimbul de documente tehnice între Consultanţi, Beneficiar, Con­tractori şi Banca Mondială;
 • Alte sarcini la indicaţia Angajatorului (Managerul de Proiect/Directorului UCIPE).

Specialistul tehnic, care va fi responsabil pentru activitățile menționate mai sus, va întruni următoarele calificări:

 • Studii universitare în energetică/electroenergetică;
 • Experiență profesională relevantă de cel puțin 5 ani în energetică/electroenergetică;
 • Cunoașterea reglementărilor/politicilor Băncii Mondiale şi/sau altor Instituţii Financiare Inter­naţionale;
 • Cunoașterea suficientă a legislației naționale în domeniul tehnic;
 • Experiență practică în elaborarea specificațiilor tehnice, evaluarea documentelor tehnice şi mo­nitorizarea implementării contractelor;
 • Cunoaşterea limbii române şi engleze la nivel avansat;
 • Abilităţi de lucru la calculator, familiarizare cu pachetul de soft Microsoft Office, Autodesk AutoCAD;
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare şi interpersonal;
 • Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;
 • Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv şi este capabil să facă fată deficiențelor/situațiilor de criză.

Se oferă un pachet salarial atractiv.

Candidații interesați sunt rugați să depună CV-ul și Scrisorilor de intenție în limba engleză (Termen extins) până la data de 23 iunie 2023, ora 17:00, la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md.

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor de calificare înaintate.

Termeni de referinta - http://www.mepiu.md/rom/despre-noi 

Articol adaugat de: Elena Bolsenco
Alte articole de la acest autor: