CIR PRO BONO își extinde echipa: angajează un/o asistent/ă de proiectDatorită creșterii numărului de activități și de programe, Centrul de informare și Resurse „PRO BONO” angajează un asistent sau o asistentă de proiect care, împreună cu managerul de proiect și întreaga echipă va contribui la buna implementare a inițiativelor organizației.

Persoana selectată va fi responsabilă de următoarele acțiuni:

 • participă la elaborarea planurilor detaliate de acțiuni privind realizarea activităților din cadrul proiectului;
 • participă la ședințele de lucru planificate de către coordonatorul de proiect și la ședințele ad-hoc anunțate de acesta;
 • participă la organizarea și derularea activităților din proiect;
 • asigură comunicarea cu beneficiarii/grupul țintă, partenerii proiectului;
 • întocmește și prezintă coordonatorului de proiect documentele necesare pentru desfășurarea activităților: scrisori, mape pentru participanți, liste de prezență etc.);
 • participă în organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții, împreună cu echipa, în conformitate cu cerințele finanțatorului;
 • pregătește documentele necesare pentru întâlnirile periodice ale partenerilor de proiect, asigură invitarea partenerilor la activități și/sau ședințe de lucru și a beneficiarilor la activitățile din proiect;
 • acordă asistență tehnică în elaborarea materialelor pentru beneficiari, în realizarea activităților din proiect, scanează, copiază şi arhivează documentele din proiect;
 • monitorizează activitățile din cadrul proiectului și informează coordonatorul de proiect privind realizarea Planului de acțiuni;
 • ține evidența tuturor documentelor, informațiilor, materialelor elaborate în cadrul proiectului;
 • monitorizarea instruirilor existente în domeniul propriu de activitate şi participarea la instruirile utile;
 • îndeplinește alte însărcinări ale coordonatorului de proiect ce țin de desfășurarea activităților din cadrul proiectului.

Cerințe față de candidat sau candidată:

 • experiență în organizarea și coordonarea activităților, în cadrul unui ONG constituie un avantaj;
 • cunoștințe în domeniu privind structura și conținutul rapoartelor narative, diferite tipuri de scrisori, registre/liste etc.
 • cunoașterea PC: programele WORD, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoașterea limbilor: româna – excelent, rusa – bine, engleza – bine.
 • lucrul cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare;
 • comunicare oral, în scris, prin telefon;
 • organizare a timpului şi a lucrului său propriu;
 • concentrare și distribuire a atenției, realizare a mai multor activități simultan.

Ce primești în schimb:

 • salariu motivant;
 • orar flexibil;
 • experiență de lucru cu organizații internaționale, agenții UN;
 • posibilitatea de a te implica în procesul de scriere și implementare și în alte proiecte CIR PRO BONO;
 • deplasări în interes de serviciu, la nivel național sau internațional;
 • participări la cursuri gratuite și evenimente tematice;

Dacă ești interesat, te încurajăm să expediezi CV-ul la adresa de email management.probono@gmail.com și cir.probono@gmail.com.

Dacă ai întrebări sau neclarități, nu ezita să ne contactezi la numărul de telefon 069328983 sau 069531061.