International Rescue Committee (IRC): Consultant în domeniul sănătății mintale si suportului psiho-social

International Rescue Committee (IRC): Consultant în domeniul sănătății mintale si suportului psiho-social

Denumirea poziției: Consultant în domeniul sănătății mintale si suportului psiho-social
Locația: Republica Moldova
Nivelul: Consultant
Tipul angajării: full-time, 6 luni  (cu posibilitatea extinderii cu 3 luni)

Context: International Rescue Committee (IRC) este una din cele mai importante organizații de ajutor umanitar din lume. Fondat în 1933 la solicitarea lui Albert Einstein, IRC lucrează cu persoanele forțate să fugă din cauza războiului, a conflictelor și a dezastrelor, ajutându-le să supraviețuiască, să se refacă și să își reconstruiască viața. Prezentă astăzi în peste 40 de țări, IRC tinde să  fie un lider operațional și inspirațional în domeniul relocării, azilului și integrării, demonstrând credibilitate și expertiză în calitate de furnizor de servicii, partener și susținător major pe parcursul crizei globale a strămutării. IRC își desfășoară activitatea în Statele Unite, Africa, Orientul Mijlociu, Asia, Europa și America Latină. Pentru o listă completă a țărilor în care IRC își desfășoară activitatea și dezvoltă programe pentru refugiați, puteți consulta site-ul http://www.rescue.org/where

În întreaga Europă, IRC oferă programe care răspund nevoilor umanitare acute ale solicitanților de azil și ale altor migranți vulnerabili, precum și programe care răspund nevoilor de integrare pe termen lung ale acestora.

La începutul acestui an, IRC a lansat un nou program de țară în Republica Moldova pentru a răspunde la criza refugiaților ucraineni în colaborare cu organizațiile locale ale societății civile. Cu o populație de numai 2,64 milioane de locuitori, Republica Moldova a susținut peste 600.000 de refugiați care i-au trecut granițele în căutarea siguranței. În timp ce majoritatea refugiaților tranzitează țara spre România și spre alte țări europene, se așteaptă ca numărul celor aproape 100.000 de ucraineni rămasi pe teritoriu țării să crească în următoarele luni. Având în vedere dimensiunile sale reduse și resursele limitate, capacitatea Republicii Moldova este deja supusă presiunilor în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și criza enonomică. IRC desfășoara în Republica Moldova un program umanitar ce se focusează  atât pe refugiați, cât și pe populația locală, cu intervenții menite să salveze vieți și să ușureze suferința umană, cu accent pe educație, prevenirea și răspunsul la violența bazată pe gen și servicii de protecție, acompaniere, si de oferire a  suportului pentru integrare în societate si comunitățile locale.

Prezentarea pozitiei/postului:
Suntem în cautarea Consultantului sau a unui grup de consultanți in  sanatate (a) mintală si asistență psiho-socială - CSMAPS. CSMAPS va oferi servicii tehnice în sprijinul programului educațional al IRC și al organizațiilor partenere pentru migranții și refugiații vulnerabili. Rolul CSMAPS va fi de a îmbunătăți sănătatea mintală și bunăstarea psiho-socială a refugiaților ucraineni și a comunității gazdă. Consultantul se va axa pe formarea și consolidarea capacităților furnizorilor locali de servicii pe probleme legate de adversitate și de strămutare și va lucra împreună cu membrii echipei și cu partenerii locali pentru a sprijini mecanismele comunitare de îmbunătățire a bunăstării, rezilientei si protecție a celor afectați de războiul din Ucraina.

Consultantul va implementa politica IRC în operaționalizarea standardelor și principiilor globale de sănătate mintala și suportului psiho-social, inclusiv va transpune in practica standardele umanitare internaționale in domeniu astentei refugiaților.

Această poziție se subordonează Managerului pe educație / Ofițerului de protecție sociala. Consultantul va beneficia de ghidare tehnică din partea oficiului regional al IRC.

Sarcini principale:

 • Coordonarea acțiunilor cu partenerii și organizațiile locale pentru crearea rețelelor si platformelor pentru refugiați, pentru promovarea accesului la informații și resurse, pentru consolidarea serviciilor de sănătate mintală și suport psiho-social, precum și integrarea acestora in diverse sectoare.
 • Responsabil de planificarea și implementarea serviciilor de sănătate mintală si suport psiho-social și de asigurarea unui proces oportun, eficient și eficace al activităților psihosociale.
 • Oferirea instruirii profesorilor, educatorilor, părinților (îngrijitorilor) și personalului școlar cu privire la accesibilitatea serviciilor de sănătate mintală si suport psiho-social, precum și celor de protecție (GBV, CP, CS).
 • Consolidarea capacităților echipelor de psihopedagogi.
 • Planificarea și coordonarea intervențiilor ce tin de domeniul sănătătii mintale și de suportului psiho-social la nivel comunitar
 • Acordarea asistenței in elaborarea unui răspuns contextual multisectorial de urgență in domeniul sănătații mintale pentru ucraineni și comunitățile afectate din Moldova, în concordanță cu orientările și liniile directoare din sectorul educației, în strânsă coordonare cu responsabilul pentru educație și protecție.
 • Realizarea sesiunilor de formări pentru furnizorii locali de servicii privind adversitatea și strămutarea și alte domenii de competențe prioritizate de partenerii locali.
 • Deplasarea în Moldova pentru instruire, consolidarea capacităților, realizarea conexiunilor și monitorizarea proiectelor și activităților sprijinite de IRC.
 • Pregătirea rapoartelor și evaluărilor exhaustive si calitative.
 • Participarea la grupurile de lucru pentru coordonarea subiectelor de referința, participarea la grupurile de lucru tehnice multisectoriale, acolo unde este posibil, inclusiv în domeniul educației, protecției și protecției copilului

Cerințe:

 • Diplomă de licența/studii superioare in Psihologie, Asistență sociala, Sănătate, sau alt domeniu aferent.
 • Minim 3 ani de lucru în domeniul psihologiei,oferirii serviciilor psihopedagogice. Experiență de lucru direct cu copii sau adolescenți, pedagogi, părinți, grupuri vulnerabile. Un avantaj va constitui experiența de lucru cu migranți sau refugiați.
 • Responsabilitate, profesionalism si integritate.
 • Abilități de lucru cu personale din medii culturale diferite.
 • Abilități interpersonale, de comunicare orală si scrise excelente.
 • Capacitatea de lucru în situații de stres si crize.

Abilităti lingvistice:

 • Fluent în limbile rusă și romană /ucraineană.
 • Comunicarea verbala și scrisa în limba engleză va constitui un avantaj.

Permisul de conducere de categoria B va consitui un avantaj.

Programul de lucru:

 • Per livrabile; va fi elaborat impreuna cu Ofițerul de protecție sociala
 • Ocazional în perioada zilelor de weekend (conform solicitarilor)

Standarde profesionale:

 • Toți angajații IRC sunt obligați să adere la standardele de conduită profesională IRC Way.
 • Respectare Codul de conduită în fiecare zi
 • Menținerea confidențialitații
 • Echiparea conrespunzatoare IRC în cadrul vizitelor in teritoriu

Pentru a apela, accesati saitul: https://rescue.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/39584?c=rescu

Termen limită: 31 martie 2023, orele 17.00

Datorită potențialului număr mare al candidaților, doar cei considerați pentru interviu vor fi contactați.

____________________________________________________________________________

Clauza de exonerare de răspundere: Această descriere a postului nu este o listă exhaustivă a abilităților, calificărilor, efortului, sarcinilor și responsabilităților asociate cu un post.

Angajamentul față de diversitate și incluziune: IRC isi ia angajamentul de a construi o organizație diversă și un climat de incluziune. Încurajăm candidații care pot demonstra că pot contribui la acest obiectiv.

Angajator care oferă șanse egale: Suntem un angajator care oferă șanse egale tuturor și apreciem diversitatea în cadrul companiei noastre. Nu facem discriminare pe bază de rasă, religie, culoare etnie, sex, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut de veteran sau handicap. Ne vom asigura că persoanele cu dizabilități beneficiază de adaptări rezonabile pentru a participa la procesul de solicitare a unui loc de muncă sau la un interviu, pentru a îndeplini funcțiile esențiale ale postului și pentru a beneficia de alte privilegii privind angajarea. Vă rugăm să ne contactați pentru a solicita condiții speciale de incadrare.

Articol adaugat de: Ludmila Caraman