BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal politici macroprudențialeBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal politici macroprudențiale

Obiectivul/scopul postului:

Evaluarea eficienței politicii macroprudențiale realizate de Banca Națională a Moldovei și înaintarea propunerilor privind stabilirea unor instrumente macroprudențiale cu scopul de menținerea stabilității financiare.

Principalele atribuţii:

1. Identifică riscurile sistemice din analizele și studiile efectuate în cadrul Departamentului;

2. Monitorizează și analizează implementarea instrumentelor macroprudențiale;

3. Înaintează propuneri privind revizuirea analizelor și studiilor efectuate;

4. Participă la elaborarea Raportului asupra stabilității financiare;

5. Derulează și efectuează analiza rezultatelor sondajelor efectuate în cadrul Direcției. 

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare de master, ciclul II în domeniul economic, sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 3 ani/ani în domeniul economic, financiar sau bancar;

3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, supraveghere macroprudențială; cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea macroprudențială;

4. Competenţe digitale avansate a aplicaţiilor MS Office;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar;

6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare spre rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7. Alte abilităţi şi aptitudini: abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și flexibilitate.

 

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală
  • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  • Mediu de muncă modern și prietenos
  • Flexibilitate în programul de muncă
  • Pachet salarial competitiv
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209/2018;

2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;

3. Comitetul European pentru Risc Sistemic - Misiune și recomandări

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0