BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de cercetări, analize, publicațiiAtribuțiile secției Cercetări, analize, publicații  sunt elaborarea comentariilor analitice și altor publicații și buletine statistice privind evoluția conturilor internaționale și diseminarea indicatorilor CI și publicațiilor analitice aferente.

Obiectivele postului:

Economistul principal actualizează, analizează, îmbunătățește și diversifică metodele de prezentare a statisticii sectorului extern pe segmentul fluxuri și poziții financiare internaționale.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul finanțelor, statisticii, economiei;
 3. Cunoştinţe în domeniul statisticii macroeconomice, conturilor internaționale;
 4. Utilizarea la nivel avansat a aplicațiilor Microsoft Office și aplicațiilor de calcul;
 5. Vorbește fluent limba română, cunoaşte limba engleză și rusă la nivel mediu-avansat;
 6. Familiarizat cu legislația în domeniu; 
 7. Competențe: abilități excelente de comunicare, în mod special expunere în scris; lucru eficient cu volume mari de informații; perseverență, învățare și dezvoltare continuă; responsabilitate, onestitate, autonomie, spirit de inițiativă și capacitate de soluționare a problemelor; lucru în echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţa de lucru în domeniul macroeconomiei, statisticii macroeconomice;
 2. Cunoașterea softurilor statistice și econometrice;
 3. Vorbitor fluent de engleză și/sau rusă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Colectează şi analizează informaţia necesară elaborării comentariilor analitice privind evoluția conturilor internaționale din diverse surse: baza de date WEO (FMI), CDIS (FMI), Statbank (BNS), Comtrade (ONU), OECD.Stat, UNCTAD.Stat, WTO Statistics, baza de date a operaţiunilor bancare internaționale, baza de date a declaraţiilor vamale; informaţii de la ministere, instituţii şi agenţii de resort, rapoartele altor subdiviziuni ale BNM;
 2. Analizează tabelele de lucru elaborate de responsabilii pe sectoare pentru fluxuri și poziții fianaciare;
 3. Creează și menține actualizate seriile dinamice ale indicatorilor statistici aferenți analizei fluxurilor și stocurilor financiare internaționale;
 4. Elaborează materialele analitice trimestriale și anuale aferente conturilor internaționale, compartimentele ”Balanța de plăți – contul financiar” și ”Poziția investițională internațională”;
 5. Verifică corectitudinea altor compartimente din materialul analitic aferent conturilor internaționale;
 6. Participă la elaborarea statisticii ajustată sezonier;
 7. Participă la elaborarea Anuarului statistic ”Conturile internaționale ale Republicii Moldova;
 8. Participă la elaborarea altor materiale analitice din cadrul BNM, precum și la solicitarea instituțiilor de stat sau internaționale;
 9. Participă la diseminarea pe pagina web oficială a BNM a materialelor analitice și datelor privind conturile internaționale;
 10. Colaborează cu Departamentul Tehnologii Informaționale în vederea informatizării activităților de analiză și diseminare a statisticii sectorului extern.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 octombrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram