Operatori verificarea calității lucrărilor cadastrale - Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare FunciarăProiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant individual pentru verificarea calității lucrărilor cadastrale (5 consultanți)

Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF) este în căutarea a 5 operatori de verificare a calității lucrărilor cadastrale.

Obiectivul principal al Consultantului pentru verificarea calității este verificarea corespunderii materialelor prezentate de executantul lucrărilor cadastrale cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Cerinţe minime obligatorii:

Pregătirea profesională - studii superioare în domeniul cadastrului, organizării teritoriului, construcții, geodezie, juridic sau alte domenii relevante sarcinii;

Alte abilități şi calități:

  • cunoașterea limbii române și a limbii ruse;
  • utilizarea software specializate MS Office, CAD, GIS;
  • capacități de analiză, sinteză și comunicare;
  • onestitate, obiectivitate, punctualitate, responsabilitate, receptivitate la idei noi, abilități de lucru în echipă.

Abilități care vor servi un avantaj pentru candidați în procesul de selectare:

  • experiența în domeniului cadastrului sau experiență în organizarea teritoriului sau reglementarea regimului funciar;
  • cunoașterea utilajului geodezic;
  • cunoașterea limbii engleze;
  • posesor a permisului de conducere și auto personal.

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de Referință.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul, scrisoarea de intenție, documente care atestă calificarea și experiența necesară pe adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, cu mențiunea „Consultant individual pentru verificarea calității”, până la data de 3 octombrie 2022 (inclusiv).

Despre proiect: Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Articol adaugat de: Olga Chimirciuc