Concurs de angajare coordonator de proiect , Balti

Untitled

 

A.O. Asociația pentru Formare Antreprenoriala si Dezvoltare din mun. Bălți  lansează invitația de participare la concurs cu privire la selectarea și angajarea coordonatorului de proiect.

Activitatea are loc în cadrul proiectului, Centrul de Suport în Afaceri „Business Skills Hub”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Context:

Pentru crearea unui mediu favorabil de afaceri în regiunea de nord, avem nevoie să dezvoltăm un ecosistem antreprenorial sustenabil care va sprijini întreprinderile noi create cât și cele în dezvoltare.

Centrul de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub” creat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene are drept scop de a contribui la creșterea numărului de întreprinderi în regiune prin crearea Acceleratorul de Afaceri, oferind oportunități de sprijin tinerilor care doresc să inițieze o afacere proprie.

 

Scopul postului

Coordonarea activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și îndeplinirea sarcinilor administrative pentru activitatea eficientă a Hub-lui. 

Perioada de angajare: octombrie 2022 – decembrie, 2023 (cu posibilitate de prelungire)

Sarcini și responsabilități:

 • Implementează planul de activitate pentru atingerea  obiectivelor predeterminate,
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele de formatori, consultanți si alte persoane implicate;
 • Asigură logistica activităților planificate;
 • Stabilește relații de colaborare cu beneficiarii proiectului;
 • Gestionează activitățile de zi cu zi, motiveză și dezvoltă.
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 • Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.
 • Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si evaluarea permanenta a subordonatilor directi.
 • Pregătirea rapoartelor prin colectarea și sistematizarea informațiilor, pregătirea tabelelor;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale organizației in limitele respectarii temeiului legal.

 

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare în domeniul economic sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum 2 ani de experiență în sectorul economic; Experiența relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj,

Competențe și calificări necesare:

- Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

- Cunoștințe avansate și experiență de lucru cu MS Office (Word, Excel, PPT etc.);

- Abilități excelente de interacțiune și comunicare;

- Abilități de a lucra independent și în echipă;

– Abilități de planificare și organizare; 

- Responsabilitate și punctualitate;

- Persoană deschisă pentru experiențe noi;

- Implicare și entuziasm;

-Inițiativă, seriozitate, tenacitate, orientare spre obiective și deadline-uri.

Pentru participare la concurs Vă rugăm să expediați CV-ul la adresa de e-mail  tatianapuga19@gmail.com cu titlul: “Selectare Coordonator de proiect”.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 25 septembrie, 2022

Conditiile postului de munca

Programul de lucru 8 ore.

Telefon mobil, PC, Conditii de formare profesionala.

Beneficii oferite: 
– Pachet salarial motivant; 
– Oportunități de dezvoltare personală și profesională; 
– Colaborarea cu experți naționali și internaționali din diverse domenii; 
– Mediu de lucru plăcut într-o echipă motivată și dedicată. 

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată cu posibilitate de prelungire)

Implicarea: normă deplină

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul și procesul angajării.

Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu character personal